Go to Top

Čakanje na delo doma ponovno mogoče

Čakanje na delo doma je eden izmed ukrepov, ki jih lahko uporabi delodajalec, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela. Ukrep je še posebej aktualen v trenutnih gospodarskih razmerah. Marsikateri delodajalec namreč zaposlenim delavcem zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti ne more zagotavljati dela.

Informativni izračun plače

Podjetje DATA d.o.o. nudi svetovanja strokovnjakov iz svojih področij! Pišite nam za ponudbo!

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Naši strokovnjaki Vam lahko svetujejo tudi glede aktualnih delovno-pravnik tematik, kot so subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, regresa za leto 2021 ali ukrepov nove PKP8 zakonodaje!

Pišite nam za ponudbo na data@data.si!

Želite preveriti kako je z regresom v primeru napotitve na čakanje na delo doma? To si preberete tukaj!

Informativni izračun dohodnine

 

Povračilo izplačanih nadomestil za čakanje na delo doma

Delodajalec, ki napoti delavca na čakanje na delo doma, je takšnemu delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače. To znaša 80% delavčeve povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev.

Interventni zakoni, ki so bili sprejeti z namenom omilitve posledic epidemije na gospodarstvo, so takšnim delodajalcem omogočali uveljavljanje povračila nadomestil, ki so jih bili dolžni izplačati delavcem, ki so jih napotili na čakanje na delo doma. Navedeno pomoč države je bilo mogoče uveljavljati za delavce, ki so bili napoteni na čakanje na delo doma do 31. 1. 2021.

Informativni izračun za normirance

 

Z novim interventnim zakonom podaljšano obdobje čakanja z možnostjo povračila izplačanih nadomestil

Z novim interventnim zakonom PKP8, ki je pričel veljati 5. 2. 2021, je omogočeno uveljavljanje povračila izplačanih nadomestil tudi za delavce, ki bodo napoteni na čakanje na delo doma med 1. 2. 2021 in 30. 4. 2021.

Informativni – Avtorska in podjemna pogodba

 

Povračilo nadomestil za čakanje na delo doma

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

 V skladu s PKP8 lahko delodajalci zaprosijo za povračilo izplačanih nadomestil plač delavcem, napotenim na čakanje na delo doma.

Do povračila so upravičeni delodajalci:

  • ki so bili registrirani najpozneje na dan 31. december 2020;
  • ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi epidemije ali posledic epidemije;
  • ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Če niso poslovali v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so se jim po njihovi oceni povprečni mesečni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021;
  • ki imajo poravnane vse davčne obveznosti;
  • ki niso v postopku stečaja ali likvidacije.

 

Informativni izračun plače

Višina povračila izplačanih nadomestil za čakanje na delo doma

Višina povračila izplačanega nadomestila plače s strani države znaša 80 odstotkov nadomestila in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020.

Uveljavljati pa je mogoče tudi 100 % povračilo izplačanih nadomestil plače. To velja za delodajalce, katerih skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih ne presega 1,8 milijona EUR.

Pravni nasvet

Postopek uveljavljanja povračila izplačanih nadomestil

Pravico do povračila izplačanih nadomestil lahko delodajalci uveljavljajo z vlogo, ki jo vložijo v elektronski obliki pri ZRSZ. Vlogo je potrebno vložiti v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo.

Če so bili delavci napoteni na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo PKP8 (od 1. 2. 2021 dalje), se lahko vloga vloži v osmih dneh od uveljavitve PKP8.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja