Go to Top

Vrtec z novim zakonom drugače financiran

Vrtec v zasebnih rokah naj bi z novo novelo zakona o vrtcih, vloženo s strani opozicijskih strank, v večji meri imel ureditev financiranja prepuščeno samim občinam. S tem bi omogočili, da financiranja vrtcev v zasebni lasti, občina ne bi pokrivala, če ima v javnih vrtcih dovolj prostih mest za vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec.

Informativni izračun plače

Vrtec – ga tudi vi iščete?

V minulem desetletju je primanjkovalo mest v javnih vrtcih, zasebni vrtci so pomagali reševati prostorske stiske. Če bo prišlo do ponovnega porasta rojstev, pa morda nov način za financiranje vrtcev ne bo dovolj.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Odpreti zasebni vrtec pomeni veliko investicijo, saj so prostorski pogoji in tehnični normativi izjemno zahtevni. Pozanimajte se, kaj vse morate vedeti ob registraciji podjetja. V kolikor razmišljate o tem, da bi sami ustanovili podjetje, se lahko obrnete na DATA d.o.o. kjer boste dobili vso strokovno pomoč.

Naši strokovnjaki Vam lahko svetujejo tudi glede aktualnih tematik kot so izplačilo kriznega dodatka, regresa,  izplačila nove minimalne plače ali postopkov pridobivanja transportnih licenc.

Za ponudbo nam pošljite na data@data.si!

Informativni izračun dohodnine

Kako je v Sloveniji urejeno financiranje vrtcev?

Financiranje vrtcev se pokriva iz občinskih proračunov, plačil staršev in drugih virov. Starši prispevajo k ceni programa glede na svoj premoženjski položaj, preostali del sredstev za program pa plača vrtcu občina. Ceno programa predlaga vrtec, sprejema pa jo občinski svet. Občina ustanoviteljica sklene z vrtcem pogodbo o financiranju. Vrtec občini ustanoviteljici mesečno izdaja zahtevke za poplačilo stroškov. Občina poleg doplačil k ceni programa zagotavlja še sredstva za investicije v nepremičnine, investicijsko vzdrževanje in opremo.

Izračun dohodnine 2020 – olajšava za otroke

Financiranje vrtcev v zasebni lasti s koncesijo

Občina lahko, če se kažejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. Podelitev koncesije pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno službo in ima enak program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev za financiranje vrtcev, ki jih vrtcu zagotavlja občina.

Zasebni izvajalci predšolske vzgoje brez koncesije, imajo možnost za financiranje vrtcev iz proračunov občin, če izpolnjujejo določene pogoje. Izpolnjevanje pogojev za financiranje iz javnih sredstev se ugotavlja za vsako šolsko leto, postopek vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi vloge zasebnega vrtca.

Pravni nasvet

Financiranje vrtcev – kaj zajema znesek, ki ga starši plačujejo?

Cena programa zajema stroške vzgoje, varstva in prehrane. Višina plačila staršev za vrtec določi pristojni center za socialno delo (CSD), ki  starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa plačajo 77 % cene programa.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja