Go to Top

Regres za delavce, ki niso izkoristili letnega dopusta

Regres za letni dopust je pravica delavca. Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Minimalni regres bo v letu 2021 znašal 1.024,24 EUR. Maksimalen regres za 2021, ki se ne všteva v davčno osnovo pa znaša 2.028,42 EUR.

Informativni izračun plače

Regres mora biti izplačan do 1.julija v tekočem letu

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Informativni izračun dohodnine

Ali je koriščen dopust pogoj, da se delavcu izplača regres?

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delavec je do regresa upravičen na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in sicer v enakem deležu, kot je tudi upravičen do letnega dopusta. Če je delavec zaposlen za polni delovni čas in za celotno koledarsko leto, mu pripada izplačilo regresa v celoti.

Na primer: Janez je dobil odločbo o odmeri letnega dopusta za 2021, v kateri piše, da je upravičen do 22 dni letnega dopusta. Na podlagi tega mu pripada tudi celoten regres , ne glede na to ali bo odmerjen dopust dejansko izkoristil v tekočem letu ali ne. Na izplačilo regresa tudi ne vpliva koriščenje lanskega dopusta.

Izračun dohodnine 2020 – olajšava za otroke

Sorazmerni del regresa – v katerih primerih?

V kolikor delavcu delovno razmerje preneha (ali se zaposli) med letom, se mu izplača sorazmerni del regresa in sicer 1/12 regresa za vsak dopolnjen mesec dela pri delodajalcu.

Pravni nasvet

V kolikor je delavec v koledarskem letu zaposlen pri več delodajalcih, mu vsak dolguje sorazmerni del regresa, glede na čas zaposlitve pri njem.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, mu pripada regres sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. To pa ne velja za delavce, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja