Go to Top

Minimalna plača in PKP8

Minimalna plača za leto 2021 je bila 28.1.2021 objavljena v Uradnem listu RS št. 12/2021.

Informativni izračun plače

Podjetje DATA d.o.o. je lahko pravi partner za kateregakoli delodajalca!

Pri podjetju DATA d.o.o. Vam poleg rednih računovodskih storitev nudimo celoten spekter spremljajočih pravnih storitev – koristnih za kateregakoli delodajalca. Naši strokovnjaki Vam pomagajo urediti vse potrebne interne akte, primerno pripravljene pogodbe o zaposlitvi, delovna dovoljenja in svetujemo pri črpanju subvencij.

Informativni izračun dohodnine

Kako se z letošnjim letom določi minimalna plača?

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Minimalna plača se določi na podlagi formule, tako, da mora minimalna plača za 20 odstotkov presegati višino izračunani minimalnih življenjskih stroškov. Zakon o minimalni plači (ZMinP) določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Zaposlenemu pripada najmanj minimalna plača za opravljeno delo najmanj v višini minimalne, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Minimalna plača v letu 2021

Minimalna plača za leto 2021 znaša 1.024,24 EUR bruto. Nova, višja minimalna plača naj bi v celoti sledila smernicam Evropske unije na področju minimalne plače, katerih osnovni namen je preprečevati revščino med zaposlenimi in zagotavljati pogoje za dostojno življenje.

Informativni izračun za normirance

Kaj obsega minimalna plača?

Elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), sta torej osnovna plača delavca za določen mesec ter del plače za delovno uspešnost. Minimalna plača pa ne obsega dodatkov določenih z zakonom in podzakonskimi predpisi, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjenega s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Iz minimalne plače pa so izvzeti dodatki, kot npr. dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Informativni izračun dnevnice

Minimalna plača in PKP8

PKP8 določa, da bo država delodajalcem zaradi dviga minimalne plače pomagala na dva načina. Od januarja do junija 2021 s subvencijo v višini 50 eur, od julija do decembra 2021 pa bo minimalna osnova za obračun prispevkov enaka minimalni plači (1.024,24 eur).

Pravni nasvet

Za pridobitev subvencije PKP8  delodajalec preko FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal minimalno plačo ter podatke, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije. Upravičenec predloži izjavo v elektronski obliki najpozneje do konca meseca za subvencijo PKP8 za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja