Go to Top

Tujci in prost dostop na trg dela

Tujci potrebujejo za delo različna dovoljenja

Tujci za delo, zaposlitev in usposabljanje ali za napotitev, potrebujejo v večini različna dovoljenja. V večini gre za dovoljenja za prebivanje in delo oziroma za državljane BIH in Srbije dovoljenje za delo. Pridobitev modre karte EU je mogoča za visoko kvalificirane delavce iz tujine, ki pa niso tako zelo iskani kot deficitarni poklici.

Ena temeljnih svoboščin notranjega trga EU je tudi pravica do prostega gibanja v EU in sicer vseh državljanov EU in njihovih družinskih članov (ne glede na državljanstvo) – delavcev, študentov, upokojencev.

Informativni izračun plače

Kaj sploh pomeni pravica do prostega dostopa na trg dela za tujca?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Prost dostop na trg dela pomeni, da tujci pridobijo enake pravice vezane na iskanje zaposlitve kot slovenski državljani.  Tako lahko v Sloveniji delajo, se zaposlijo ali samozaposlijo brez soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo. Razen če v mednarodni pogodbi, ki zavezuje Slovenijo, ni določeno drugače.

Informativni izračun dohodnine

Za katerega tujca velja prost prehod na trg dela?

Nekateri tujci za zaposlitev v Sloveniji ne potrebujejo dovoljenja. Med skupinami tujcev, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, so:

Državljani EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice ter njihovi družinski člani

Državljani EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. Tujci iz teh držav imajo prost prehod na slovenski trg dela, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače.

Prav tako imajo prost dostop na trg dela v Sloveniji družinski člani tujcev, ki smo jih ravnokar omenili – državljanov EU, EGP ali Švice. Dokler imajo ti izdano dovoljenje za začasno prebivanje kot družinski člani ali izdan vizum za dolgoročno bivanje. Razen če v mednarodni pogodbi, ki zavezuje Slovenijo, ni določeno drugače.

REZERVACIJA TERMINA NA VEM TOČKI DATA

Določeni tujci »tretjih držav«

Tujci »tretjih držav« pa imajo po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev pravico do prostega dostopa na trg dela pri nas, če

  1. bivajo v Sloveniji na podlagi pridobljenega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine s slovenskim državljanom ali
  2. prebivajo v Sloveniji na podlagi pridobljenega dovoljenja za stalno prebivanje;
  3. To pravico imajo tudi tujci, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu;
  4. Prost prehod na trg dela imajo tudi tujci, ki jim je bilo v Sloveniji izdano dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev trgovine z ljudmi ali

Informativni izračun za normirance

  1. tisti, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje kot žrtev nezakonitega zaposlovanja.
  2. Do te pravice so upravičeni tudi tujci, ki jim je v Sloveniji priznana pravica do mednarodne zaščite, in njihovi družinski člani, ki tu prebivajo na podlagi pridobljenega ustreznega dovoljenja (zaradi združitve družine);
  3. Tudi tujci, ki jim je v Sloveniji priznan status osebe z začasno zaščito imajo to pravico, če pridobijo ustrezno izkaznico.
  4. Prost prehod na trg dela pa imajo še tujci, katerih istovetnost je nesporno ugotovljena in imajo pri nas status prosilca za mednarodno zaščito. To pravico pridobijo po devetih mesecih od vložitve prošnje za mednarodno zaščito, če jim v tem času ni bila vročena odločitev pristojnega organa in te zamude ni mogoče pripisati tujcu. Tujec to dokazuje s potrdilom ministrstva za notranje zadeve.

Pravni nasvet

Tujci morajo pridobljene dokumente, ki jim dajejo podlago za bivanje in delo v Sloveniji pravočasno podaljšali!

Vsi prej omenjeni tujci majo pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela tudi po izteku veljavnosti dokumenta, ki jim daje omenjeno pravico, a le na podlagi potrdila o pravočasno predloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje ali njihovega statusa.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja