Go to Top

Povratna sredstva tudi v letu 2021

Povratna sredstva tudi v letu 2021 - Data d.o.o. Podjetniške novice

Povratna sredstva bodo tudi na voljo kot spodbude za ponoven zagon gospodarske aktivnosti v državi v letu 2021 - po zagotovilih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)!

Informativni izračun plače

 

Podjetje DATA d.o.o. Vam v okviru lastne SPOT točke nudi brezplačno registracijo ali do-registracijo podjetja!

 

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data


Pri podjetju s 30-letno tradicijo lahko najdete vse kar podjetniki lahko potrebujete! Tu imamo tudi SPOT točko, kjer lahko najdete tisto nujno osnovno pomoč za podjetniški začetek.

 

Za termin na naši točki za registracije pokličite na 01 600 1530!

Informativni izračun dohodnine

 

MGRT napoveduje, da bodo povratna sredstva predstavljala glavnino razvojnih spodbud za leto 2021

Napovedani razpisi za povratna sredstva se bodo po obljubah MGRT še dopolnjevali z dodatnimi ukrepi, ti bodo sprejeti glede na spreminjajočo se situacijo. Fleksibilnost za dodatne ukrepe naj bi bila zagotovljena še večkrat tekom leta. Na katerih področjih se torej že sedaj napovedujejo povratna sredstva za leto 2021?

Izračun dohodnine 2020 - olajšava za otroke

 

Povratna sredstva za krožno gospodarstvo za leto 2021 v okvirih PS1 razpisa

Tudi EU daje v letošnjem letu prednost zelenim projektom oz. krožnemu gospodarstvu. Temu bodo namenjena tudi povratna sredstva v okviru razpisa PS1 pri MGRT. Čeprav ni še natančno znano kdo bodo upravičenci in kateri stroški bodo upravičeni, vemo da bo šlo za naložbe v nova opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva.

Informativni izračun dnevnice

Tudi razpisi za garancije za bančne kredite in subvencioniranja obrestne mere!

P1 plus 2020 in PKP7 povratna sredstva bodo v letu 2021 omogočala garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Med upravičene stroške razpisa bodo vključene investicije in obratna sredstva v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2022. Ta povratna sredstva bodo na razpolago mikro, malim in srednjim podjetjem, torej gospodarskim družbam, s.p.-jem, zadrugam, zavodom in socialnim podjetjem. Ročnost sredstev je predvidena za do 10 let z 24 mesečnim moratorijem, med tem ko je obrestna mera še v usklajevanju. Podrobnejše podatke bomo izvedeli v marcu.

Informativni – Avtorska in podjemna pogodba

 

Nekatera povratna sredstva bodo na voljo med drugim tudi turističnim agencijam

Povratna sredstva za povečanje namenskega premoženja in brezobrestna posojila bodo na voljo v okvirih PKP7 zakonodaje. Ta sredstva so načrtovana kot brezobrestna likvidnostna posojila za MSP in kot pomoč turističnim agencijam. Pokriti bodo stroški za investicije in obratna sredstva v obdobju 4 mesecev pred oddajo vloge na Slovenski podjetniški sklad (SPS), do največ 8 mesecev po odobritvi kredita. Ročnost sredstev bo do 5 let z 6 mesečnim moratorijem.

PKP7 zakonodaja bo omogočala tudi posojila za turizem in gostinstvo s poroštvom države od SID banka.

Pravni nasvet

Kateri obstoječi razpisi so na voljo že sedaj?

Povratna sredstva najdete tudi med obstoječimi ukrepi - v vrednosti 405 milijonov evrov. Med ukrepi, ki so na voljo že sedaj, so:

 • Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnih centrov za dizajn management
 • Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022
 • Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroom-ov
 • Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023
 • Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti v letih 2018-2022
 • Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih lesnih produktov v lesarstvu 4.0
 • Covid-19 – Spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije
 • FI COVID-19 (sredstva za podjetja, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 in niso podjetje v težavah, z najmanj 1 zaposlenim in ki poslujejo vsaj 6 mesecev z isto davčno številko)
 • FI 2014-2020 (financiranje naložb na področjih energetska prenova in urbani razvoj
 • PS1-les - Naložbe v lesno predelovalno verigo
 • PS1-RRI3 - Financiranje tehnološko-razvojnih projektov
 • PS3 -potrpežljiva posojila - Spodbujanje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP

DATA d.o.o.SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja