Go to Top

Sofinanciranje sejemskih nastopov v tujini

Mikro, mala in srednja podjetja imajo priložnost, da prek javnega razpisa pridobijo sredstva za krepitev svojega mednarodnega poslovanja. V okviru razpisa sta jim za sofinanciranje sejemskih nastopov na voljo skoraj dva milijona evrov.

Želite tudi vi biti uspešni pri pridobivanju nepovratnih sredstev? Pridite na naše izobraževanje o evropskih sredstvih, kjer boste koristne informacije dobili povsem brezplačno. Naučimo pa vas tudi napisati poslovni načrt!

Javna agencija Spirit Slovenija (Spirit) je objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. In sicer zaradi okrepitve njihove mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti njihovega poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji.

Spirit bo podjetjem med drugim pomagal kriti stroške najema razstavnega prostora za mednarodni sejem v tujini, skupaj s stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, tehničnih priključkov in upravljanja razstavnega prostora ter stroški sejemske opreme. Upravičencem pri tem dejansko nastalih upravičenih stroškov in izdatkov ne bo treba dokazovati z dokazili, piše v razpisu.

Sejemski nastop ne sme biti zaključen pred oddajo vloge

Na razpisu za sofinanciranje sejemskih nastopov lahko sodeluje mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se v Sloveniji ukvarja z gospodarsko dejavnostjo.

Za vse podjetnike, ki bi želeli pridobiti sofinanciranje sejemskih nastopov, pa sta še dva dodatna pogoja. In sicer:

  • Prijavitelj je na dan 30.9.2017 zaposloval vsaj eno osebo za polni delovni čas.
  • Sejemski nastop mora biti izveden v letu 2018 in ne sme biti zaključen pred oddajo vloge na javni razpis.

Kdo bo imel več možnosti za sofinanciranje sejemskih nastopov?

Ocenjevanje vlog na razpisu za sofinanciranje sejemskih nastopov bo potekalo na podlagi štirih meril. In sicer:

1. Prvi vstop na tuje trge

Osnova za podatke je izkaz poslovnega izida za leto 2016, iz katerega so razvidne vrednosti prihodkov od prodaje na tujih trgih. Največ točk bo pridobil prijavitelj, ki v letu 2016 ni ustvarjal prihodkov na tujih trgih.

2. Bonitetna ocena podjetja

Prijavitelj pri tem merilu lahko prejme največ tri točke, ki pa so odvisne od višine njegove bonitetne ocene (finančna in dinamična ocena).

3. Registrirana lastna blagovna znamka

Če je prijavitelj lastnik veljavne registrirane lastne blagovne znamke, s katero se bo predstavljal na mednarodnem sejmu v tujini, bo pri tem merilu dobil dve točki.

4. Mednarodni potencial sejma

Točke pri tem merilu se dodeljujejo glede na registrirano število tujih razstavljavcev na sejmu, ki se ga prijavitelj udeležuje. Če bo na sejmu nad 50 odstotkov vseh registriranih tujih razstavljavcev, bo prijavitelj prejel eno dodatno točko.

Prijavitelj na razpisu za sofinanciranje sejemskih nastopov lahko prejme največ 10 točk.

Dva prijavna roka

sofinanciranje sejemskih nastopovSkupaj je na voljo 1,9 milijona evrov, od tega 1,6 milijona evrov za leto 2018 in 300.000 evrov za leto 2019. V letu 2018 sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer 5. januar ter 15. maj. Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, da sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Prijaviteljem strokovnjaki našega oddelka za razpise svetujejo natančnost pri oddaji vloge. Ta mora vsebovati vse zahtevane sestavne dele, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Če imate pri prijavi težave, so vam nudimo podjetniško svetovanje oziroma vam pomagamo pripraviti vso dokumentacijo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja