Go to Top

Dodatki k plači: Delovna uspešnost se določi po kvaliteti in obsegu opravljanja dela

Vsaka oseba, ki je v delovnem razmerju, mora prejeti plačilo za svoje delo. Plačila za delo ureja  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec mora pri plači upoštevati minimum (minimalno plačo), določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.

Kako je sestavljena plača?

Osnovna plača

Dodatki k plači: Delovna uspešnost se določi po kvaliteti in obsegu opravljanja delaOsnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delovna uspešnost delavca se določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Kalkulator za izračun plače

Dodatki k plači

Dodatki k plači za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela, se lahko določijo s kolektivno pogodbo.

Posebni pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, so:

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.

Dodatki k plači se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela, se lahko določijo s kolektivno pogodbo.

Višina dodatkov iz prejšnjega odstavka se lahko v kolektivni pogodbi določi v nominalnem znesku ali v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oziroma ustrezne urne postavke.

Višina dodatkov iz prejšnjega odstavka se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Dodatki k plači se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

Dodatek za delovno dobo

Delavcu pripada dodatek za delovno dobo. Višina dodatka za delovno dobo se določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo, pa ne razmišljate o pogodbi o zaposlitvi za novega »sodelavca«? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja