Go to Top

Kilometrina v zasebnem sektorju

Kilometrina

Kilometrina oziroma povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela je eden izmed stroškov, ki ga delodajalec mora povrniti delavcu. Določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kilometrina v zasebnem sektorju

V zasebnem sektorju delavcu povračilo potnih stroškov pripada, če je mesto opravljanja dela oddaljeno vsaj en kilometer od običajnega prebivališča.

  • stalno ali začasno prebivališče: upošteva se tisto, ki je najbližje mestu opravljanja dela
  • drugo prebivališče: običajno prebivališče se upošteva, če se delavec na mesto opravljanja dela od tam vozi vsaj štirikrat na teden

Povračilo stroškov prevoza se ne šteje v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov – denimo za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi. Kadar delavec iz utemeljenih prevozov ne uporablja javnega prometa, dobi povračilo za vsak polni kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

 

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Izračun kilometrine

Tako v javnem sektorju kot tudi v zasebnem kilometrina za leto 2021 znaša 0,18 EUR na vsak polni kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela. Slovenska zakonodaja sicer zasebnim delodajalcem ne predpisuje višine povračil potnih stroškov kot to velja za zaposlene v javnem sektorju. Višina povračila in obračun potnih stroškov sta tako odvisna od kolektivne pogodbe ali internega pravilnika delodajalca.

Podjetniki, vas zanimajo tudi stopnje amortizacije osnovnih sredstev? Imate urejene interne akte? Za ponudbo za pravno svetovanje se obrnite na naše pravne strokovnjake na telefon na 01 6001 528 ali e-mail data@data.si. 

 Preverite višino dnevnic in naredite izračun

Kilometrina na službeni poti

Kilometrina za službeno potovanje se obračuna po 0,37 EUR. Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju šteje tudi povračilo stroškov za takse (npr. letališke takse, cestnine, parkirnine). Do nadomestila za službeno potovanje so upravičeni delavci tudi, če opravijo pot med delovnim časom. Upravlja se ga prek potnih nalogov.

Delavcu poleg kilometrine, ob posebnih pogojih, pripada tudi dnevnica, jubilejna nagrada in dodatek za delovno dobo. Za vas spremljamo aktualno dogajanje na področju podjetništva – spremljajte nas:

Prijavite se na e-novice

Pogoji, da se kilometrina šteje v davčno osnovo

Vsa potrdila kilometrine morajo biti ustrezno dokumentirana s potnimi nalogi, dokazili in računi, sicer se kilometrina ne bo štela v davčno osnovo. Potni nalog mora vsebovati odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza. Na podlagi omenjenih dokazil se delavcu povrnejo stroški, ki se lahko izplačajo skupaj s plačo ali pa posebej, nujno pa na njegov TRR.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja