Go to Top

Kilometrina javni sektor

Kilometrina javni sektor določa, da se delavcu, ki nima možnosti prevoza z javnimi sredstvi izplača višino kilometrine vezano na 8% cene 95-oktanskega bencina. Poleg kilometrine za pot na delo in z njega pripadajo vsem zaposlenim v javnem sektorju tudi dnevnice za službene poti. Za to potrebuje potni nalog.

Kako ustanoviti popoldanski s.p.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

V katerih primerih se izplača kilometrina javni sektor?

Do izplačila kilometrine je javni uslužbenec upravičen le v posebnih primerih, ko javni prevoz ni možen.

To pa velja, če:

  • javni prevoz ne obstaja,
  • ga glede na delovni čas zaposlenega ni možno uporabiti ali
  • uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas zaposlenega, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, pomeni več kot eno uro dnevne časovne izgube v eno smer.

Vas zanima še: Regres za upokojence 2021?

Kilometrina javni sektor in določanje načina izplačila potnih stroškov

Obveznost povračila stroškov prevoza na delo in z dela opredeljuje že sam Zakon o delovnih razmerjih. Za javne uslužbence pa velja še posebej Zakon o javnih uslužbencih. Pravica do povračila potnih stroškov mora biti tako določena že v sami pogodbi o zaposlitvi. Potni stroški se morajo javnemu uslužbencu izplačevati redno vsak mesec za pretekli mesec. Na plačilni listi mora biti jasno navedena postavka povračila potnih stroškov. Ne glede na to ali gre za javni prevoz ali se obračuna kilometrina je delodajalec dolžan izplačati zaposlenim plačo skupaj z dodatki do 5. v mesecu.

Preberite tudi o dodatku za delovno dobo!

Kilometrina javni sektor in višina neobdavčenega izplačila

Kaj določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba)? Povrnitev stroškov prevoza od prebivališča do prvega možnega javnega prevoza (če je razdalja več kot 2 km za javni sektor) v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in le-temu najbližjim postajališčem.

Pisali smo tudi o obračunu kilometrine v gospodarstvu

Kilometrina javni sektor in uporaba lastnega avtomobila v službene namene

Za stalno uporabo lastnega avtomobila v službene namene se kilometrina javni sektor za vsak prevoženi kilometer določi v višini 30% cene 95-oktanskega bencina za prevoženi kilometer.

Če pa javni uslužbenec le občasno uporablja lastni avtomobil v službene namene, velja, da kilometrina javni sektor določa višino 18% cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina za prevožen kilometer. Ta postavka pride v poštev, če je javni uslužbenec napoten na službeno pot. Če je službena pot v tujino, mora obračun potnih stroškov vsebovati tudi podatek o višini dnevnice, ki pripada javnemu uslužbencu.

Višina najvišje poročane maloprodajne cene 95-oktanskega bencina je vsak mesec objavljena za prejšnji mesec na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Pravni nasvet

Kilometrina javni sektor in delo upokojencev

Vsi upokojenci so upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela. Izjema so le tisti, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni. Začasno in občasno delo upokojencev 2021 ne vpliva na višino pokojnine. Prav tako ne vpliva na višino pokojnine kilometrina, ki jo javni organ upokojencu izplača za povrnitev njegovih potnih stroškov. Občasno delo in prihodek upokojenca ne vpliva na višino pokojnine. Tako lahko upokojenec s kratkim pregledom ugotovi tudi, kakšen regres mu pripada.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja