Go to Top

Kako ustanoviti zasebni vrtec?

Po dopolnitvi otrokovih 11 mesecev imajo starši oziroma skrbniki pravico vključiti otroka v javni oziroma zasebni vrtec, kjer lahko nato otrok ostane do vstopa v šolo. V Sloveniji predšolska vzgoja za otroka v vrtcih ni obvezna, jo pa zagotovo priporočajo ministrstva, med drugim tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in večino občin, ki predšolsko vzgojo dojemajo kot eno izmed temeljnih nalog občine.

izobraževanje

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Če že imate poslovno idejo, a ne veste, kako jo razviti, vam na seminarju pomagamo s poslovnim načrtom. V štirih urah boste sestavili poslovni načrt, mi pa vam bomo pri tem pomagali s konkretnimi napotki.

Več informacij

Če želite odpreti zasebni vrtec, se morate najprej vpisati v razvid

Pravna oseba se mora pred začetkom obratovanja zasebnega vrtca vpisati v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki deluje pod okriljem MIZŠ. Oseba pa lahko dejavnost začne opravljati šele po vpisu v razvid pri ministrstvu. Kot pravijo na ministrstvu, mora oseba pri vlogi za vpis v razvid priložiti naslednje dokumente:

 • akt o ustanovitvi,
 • sklep o vpisu v sodni ali drug predpisani register,
 • potrdilo o začetku postopka vpisa,
 • pravilno izpolnjene obrazce, kjer je iz podatkov razvidno ustrezno izpolnjevanje predpisanih pogojev glede prostora in opreme,
 • uporabno dovoljenje, ki mora biti v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
 • izjava, s katero oseba zagotovi predpisano izobrazbo strokovnih delavcev.

zasebni vrtec

Ustanovitelji zasebnega vrtca sami določijo program

Tudi zasebni vrtec mora imeti zaposlen ustrezen kader, saj morajo vzgojno delo oziroma predšolsko vzgojo opravljati vzgojitelji in pomočniki vzgojitelji ter svetovalni delavci. Ti morajo imeti ustrezno izobrazbo, hkrati pa morajo opraviti še strokovni izpit iz področja vzgoje in izobraževanja.

Zasebni vrtci se od javnih razlikujejo tudi po programih, ki ga v primeru ustanovitve s. p. ali d. o. o. za zasebni vrtec določijo ustanovitelji vrtca. Ti se lahko odločijo za enak program kot velja za javne vrtce ali pa na podlagi Zakona o vrtcih oblikujejo svoj program.

Po drugi strani pa za javne vrtce velja, da morajo pri opravljanju dela izvajati tako imenovani javno veljavni program oziroma Kurikulum za vrtce. Ta je bil marca 1999 potrjen na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Zasebni vrtec in način financiranja

Kot pravijo na ministrstvu, lahko občine zasebnemu vrtcu podelijo koncesijo po predpisih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Gre za podelitev tako imenovanega statusa, s katerim se dokazuje, da zasebni vrtec opravlja javno službo in ima enak program kot javni vrtec.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Ali imate idejo oziroma hobi, pa niste prepričani, kako bi z njim zaslužili? Na seminarju vam svetujemo in pomagamo ustanoviti podjetje s. p. ali d. o. o., v katerem boste delali z veseljem.

Več informacij

Če zasebni vrtec nima koncesije, lahko pridobi pravico do financiranja iz proračunov lokalnih skupnosti, a le ob izpolnjevanju pogojev, za katere velja, da:

 • izvajajo najmanj poldnevni program,
 • imajo najmanj za en oddelek predšolskih otrok,
 • imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Kljub temu, da obstajajo različne vrste vrtcev, tako javni kot zasebni vrtec težita k istim temeljnim nalogam, katerih namen je:

 • nuditi pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
 • izboljšati kakovosti življenja družin in otrok,
 • ustvarjati boljšo možnost za otrokov celostni razvoj.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja