Go to Top

Znižano plačilo vrtca – kdo ga lahko uveljavlja?

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Bi opravljali dejavnost varstva otrok? Kako jo ustrezno registrirati?

Več informacij

Vas morda zanima, kdo in kako lahko opravlja dnevno varstvo otrok na domu? Lahko pa ustanovite tudi zasebni vrtec, za kar boste morali registrirati podjetje. Kako ustrezno registrirati dejavnost oziroma ustanoviti podjetje, razlagamo na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

znižano plačilo vrtca

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Pravica načeloma velja za obdobje enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na njeno priznanje, center za socialno delo o pravici odloči na novo.

Kako uveljavljati znižano plačilo vrtca?

Znižano plačilo vrtca starši uveljavljajo na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vložijo jo pri centru za socialno delo, kjer bivajo. To lahko storijo osebno ali po pošti – bodisi klasični bodisi elektronski.

Če ponovno uveljavljajo pravico do subvencije za vrtec, torej da jo želijo podaljšati, pa morajo vložiti posebno vlogo za ponovno uveljavljanje pravice. To naj bi se konec prihodnjega leta spremenilo. Po pričakovanjih Ministrstva za delo, se bodo namreč v letu 2018 uvedle t. i. informativne odločbe. To pomeni, da tovrsten ponovne vloge za podaljševanje pravic ne bodo več potrebne. S prvim januarjem 2018 pa se za 7. in 8. dohodkovni razred vračajo tudi otroški dodatki.

Višina plačila vrtca

Višina plačila vrtca je odvisna od povprečne mesečnega dohodka družine, deljenega s številom oseb. Podlaga za izračun povprečnega mesečnega dohodka na osebo je povprečna neto plača v preteklem letu (trenutno torej za leto 2016).

Če je povprečni mesečni dohodek na družinskega člana nižji od 18 odstotkov povprečne neto plače, je vrtec brezplačen. Koliko odstotkov cene programa morajo plačati starši v drugih dohodkovnih razredih, si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za delo. O višini plačila oziroma dohodkovnem razredu, v katerega se starši uvrščajo, sicer odloča pristojni center za socialno delo na podlagi oddane vloge za znižano plačilo.

Če imajo v vrtec hkrati vključenih več otrok, za drugega plačajo 30 odstotkov izračunanega plačila, razliko pa krije država. Za vsakega nadaljnjega otoka je vrtec brezplačen.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino, bo vrtec izstavil račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). Če niso zavezanci za dohodnino, pa bodo morali plačati polno ceno programa, v katerega je vključen njihov otrok.

Posebna pravila pa vejajo za rejnike. Tem za rejenca ni treba plačevati vrtca. Stroške namreč v celoti krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Kljub temu pa mora rejnik na center za socialno delo oddati vlogo za oprostitev plačila vrtca.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja