Go to Top

Obdavčitev pogodbe o poslovodenju – jo poznate?

Obdavčitev pogodbe o poslovodenju ni enako kot plača

Obdavčitev pogodbe o poslovodenju se razlikuje od običajne plače, saj gre za individualno pogodbo. Pri tej pogodbi Zakon o delovnih razmerjih ni podlaga. Praviloma se plačuje akontacija dohodnine po stopnji 25 odstotkov ter pripadajoči prispevki za zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in pokojninsko ter invalidsko zavarovanje. Pogodba se sklene z direktorjem družbe, lahko pa se sklene tudi klasična pogodba o zaposlitvi. V tem primeru je obdavčitev pogodbe o poslovodenju enaka kot pri ostalih rednih zaposlitvah. Ne glede na obliko pogodbe, je po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2) dohodek obdavčen kot dohodek iz delovnega razmerja. V kolikor imate dodatna vprašanja glede obdavčitve pogodbe o poslovodenju, se lahko obrnete tudi na naše davčne svetovalce. Pokličite na 01/6001-530.

Informativni izračun plače

Obdavčitev pogodbe o poslovodenju – direktor družbe je zaposlen pri drugem delodajalcu

Če ima direktor družbe sklenjeno pogodbo o poslovodenju, na podlagi katere prejema nagrado, vendar je v rednem delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, je obdavčitev pogodbe o poslovodenju drugačna kot plača. Obdavčitev pogodbe o poslovodenju temelji na dejstvu, da je izplačevalec obravnan kot drugi delodajalec in ne glavni. Obvezno se ob sklenitvi pogodbe opravi prijava v zavarovanje pri zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z obrazcem M12. Ob prenehanju se z istim obrazcem uredi tudi odjava iz zavarovanja. Ob izplačilu nagrade se predloži obrazec REK preko portala eDavki. Oznaka dohodka na obrazcu REK je 1108, na iREK pa 1109.

NOVI REK OBRAZEC NASLEDNJE LETO

Primer 1: Obdavčitev pogodbe o poslovodenju – drug delodajalec

v evrih
Bruto po pogodbi   1.500,00
Prispevek za poškodbe pri delu 0,53% 7,95
Prispevek za invalidnost 8,85% 132,75
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36% 95,40
Osnova za dohodnino 1.404,60
Akontacija davka/dohodnine 25% 351,15
Izplačilo poslovodji   1.053,45
Celotni strošek izplačevalca 1.640,70

Ustanovite svoj s.p.!

Obdavčitev pogodbe o poslovodenju – direktor družbe ni zaposlen drugje

V primeru, da fizična oseba ni vključena v socialno zavarovanje, nastopi izplačevalec dohodkov po pogodbi o poslovodenju kot glavni delodajalec. Posledično se dodatno plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Drugačen je tudi izračun akontacije dohodnine, ki se obračuna upoštevajoč dohodninsko lestvico in ne po splošni stopnji. Prav tako so v obračunu upoštevajo olajšave. Poslovodjo se vključi v zavarovanje preko obrazca M12. Oznaka dohodka na obrazcu REK je 1144, medtem ko je na iREK obrazcu 1109.

KAKO ZASLUŽITI S HOBIJEM?

računovodsko svetovanjeCENE HRANE SE SPET VIŠAJO!

Primer 2: Obdavčitev pogodbe o poslovodenju – glavni delodajalec

v evrih
Bruto po pogodbi   1.500,00
Prispevek za poškodbe pri delu 0,53% 7,95
Prispevek za invalidnost 8,85% 132,75
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36% 95,40
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 232,50
Osnova za dohodnino 880,43
Akontacija davka/dohodnine (lestvica) 17,9544% 158,08
Izplačilo poslovodji   1.014,02
Celotni strošek izplačevalca 1.640,70

Veste, kaj storiti, če ste se zmotili pri plačilu dajatev in prispevkov FURS-u?

Obdavčitev pogodbe o poslovodenju – poslovodja kot samozaposlen ali zaposlen v svoji družbi

Direktor družbe, ki je hkrati tudi lastnik družbe, se mora vključiti v obvezno socialno zavarovanje, v kolikor ni drugje v delovnem razmerju za polni delovni čas. Posledično plačuje prispevke v skupni višini 38,2% od najnižje pokojninske osnove ali od bruto plače določene v pogodbi o zaposlitvi. Obdavčitev pogodbe o poslovodenju za samozaposlene je torej odvisna od zavarovalne osnove, preko katere se poslovodja vključi v zavarovanje. Lahko se zavaruje kot samozaposlena oseba (osnova 040) in plačuje prispevke kot fizična oseba ali pa kot zaposlen (osnova 001) in prispevke plačuje družba ter mu ob tem še izplačuje plačo, dogovorjeno po pogodbi o zaposlitvi.

Poznate normirani s.p.?

Povračila stroškov po pogodbi o poslovodenju

Zaradi določb Zdoh-2, da je dohodek iz naslova poslovodenja izenačen z dohodkom iz delovnega razmerja, ima poslovodja pravico do povračila stroškov prehrane, prevoza na delo in z dela ter službenih potovanj. Višina davčno priznanih odhodkov iz tega naslova je določena z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja