Go to Top

Poškodba pri delu in ureditev zakonodaje

Če se delavcu zgodi telesna poškodba pri delu, je potrebno upoštevati relevantno zakonodajo, ki določa način obravnave poškodbe ter postopek prijave. Slednje je potrebno predvsem zaradi morebitne uveljavljanje odškodnine.

Posvetujte se tudi z našo pravno službo glede uveljavljanja odškodnin kot je poškodba pri delu.

Informativni izračun plače

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 2 (ZPIZ – 2) definira poškodbo pri delu kot:

 1. poškodba, ki je:
 • posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter
 • posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan.

 1. poškodba, ki jo:
 • utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter
 • utrpi zavarovanec na službeni poti.
 1. obolenje, ki je:
 • neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) določa kdo vse je zavarovan za poškodbo pri delu.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Poškodba pri delu zahteva ustrezno postopanje delodajalca:

 1. delodajalec izpolni obrazec Prijava nezgode – poškodbe pri delu (ER-8);
 2. poškodovani delavec obrazec ER-8 izroči svojemu izbranemu osebnemu zdravniku. Ta izpolni obrazec na podlagi poročila zdravnika, ki je pregledal poškodovanca;
 3. nato se ta obrazec, ki je potrjen s strani osebnega zdravnika, posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
 4. delodajalec mora v skladu z 41. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in pravilnika

o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu inšpekciji dela takoj prijaviti:

– vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom,

–  nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni,

– kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.

 1. Inšpektorat za delo prejme en izvod obrazca, ki vključuje potrdilo zdravnika.

 

Pravni nasvet

Poškodba pri delu in uveljavljanje odškodnine?

Delavec lahko zaradi poškodbe pri delu uveljavlja odškodnino, če seveda obstaja zato upravičenje. Odgovornost delodajalca za poškodbe pri delu ali v zvezi z delom je določena v 179. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) . Ta določba določa, da mora delodajalec delavcu, ki mu je bila pri delu ali v zvezi z delom povzročena škoda, le-to povrniti po splošnih pravilih civilnega prava.

Za uspešno uveljavljanje odškodnine zaradi poškodbe pri delu, bo potrebno predložiti potrebno dokumentacijo. In sicer izpolnjen R8 obrazec oziroma prijavo o nezgodi; poškodbeni list, dokazila o morebitnem bolniškem staležu. Slednje se dokazuje s potrdilom o upravičeni zadržanosti od dela ali s sklepom ZZZS. Potem pa je potrebno predložiti še morebitne izjave prič in druga potrebna dokazila.

Odškodninska odgovornost delodajalca se izplača s strani zavarovalnice pri kateri ima delodajalec zavarovano civilno odgovornost za poškodbe pri delu.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja