Go to Top

Zakon o gostinstvu – soglasje občine za oddajanje preko AIRBNB-ja?

Zakon o gostinstvu oziroma njegova novela je ta teden prispela v javno razpravo, ki bo potekala vse do 6. aprila. Spremembe obstoječega zakona so nujne predvsem zaradi razmaha oddajanja nastanitvenih obratov – v zadnjem času razcvet doživljata predvsem Airbnb in glamping. Po koncu restriktivnih ukrepov zaradi zamejitev širjenja  koronavirusa, bo ta dejavnost spet v porastu.

Informativni izračun plače

DATA d.o.o. je pravi naslov za podjetnike in tiste, ki o podjetniški poti že razmišljate!

Pisali smo že, na kaj morate biti pozorni pri nakupu nepremičnine, o delu na črno in o sivi ekonomiji. Ostale novice so dostopne tukaj, lahko pa se na njih prijavite. Pri DATA d.o.o. vam pomagamo ustvariti uspešno podjetniško pot, na kateri ponujamo pravno in finančno svetovanje. V kolikor pa še niste registrirali podjetja, se lahko najprej udeležite webinarja ‘Svetovanje pred registracijo podjetja’, nato pa lahko brezplačno registracijo podjetja uredite pri nas.

Pišite nam na data@data.si za vašo ponudbo za svetovanje!

Informativni izračun dohodnine

Kako ureja Zakon o gostinstvu nastanitvene objekte?

Veljavni Zakon o gostinstvu opredeljuje le vrste gostinskih obratov, kamor spadajo: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.

Osnutek noveliranega zakona pa določa vrste gostinskih obratov le kot nastanitvene obrate, obrate za strežbo jedi in pijač ter obrate za priložnostno pripravo in dostavo jedi. Vrste obratov pa bodo po novem podrobneje določene v podzakonskem aktu – Pravilniku o kategorizaciji nastanitvenih obratov.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kdo se lahko po novem ukvarja s kratkoročnim oddajanjem nastanitev?

Nov Zakon o gostinstvu določa, da lahko dejavnost kratkoročnega oddajanja nastanitev turistom v lastnih ali najetih stanovanjih ali počitniških hišah izvaja:

  • fizična oseba sobodajalec,
  • samostojni podjetnik posameznik,
  • društvo ali
  • pravna oseba

vendar le do 30 dni naenkrat v enoti , ki ima največ 15 ležišč.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Nov Zakon o gostinstvu daje večjo vlogo občinam

Občine lahko v svojem aktu določijo prostorski in terminski okvir za oddajanje nepremičnin, v primeru da gre za dvo- ali večstanovanjske stavbe.

Izvajalec kratkoročnega oddajanja nepremičnin mora pridobiti dovoljenje občine za opravljanje te dejavnosti.

Informativni izračun dnevnice

Obvezna soglasja v primeru oddajanja nastanitve v večstanovanjski stavbi

Nov Zakon o gostinstvu določa obveznost sobodajalca, da pridobi soglasja etažnih lastnikov in sicer:

  • sobodajalec, ki oddaja nepremičnino do 90 dni skupaj in nudi do 5 ležišč, mora pridobiti 75 % soglasje etažnih lastnikov stanovanjske stavbe za opravljanje dejavnosti,
  • sobodajalec, ki oddaja nepremičnino več kot 90 dni (ali manj, vendar razpršeno skozi več kot polovico leta) in nudi več kot 5 ležišč, pa mora pridobiti 100% soglasje etažnih lastnikov stanovanjske stavbe za opravljanje dejavnosti.

Informativni izračun za normirance

Nov Zakon o gostinstvu uvaja identifikacijsko številko nastanitvenega objekta

Zakon o gostinstvu na novo uvaja identifikacijsko številko nastanitvenega obrata, ki se oddaja v kratkoročni najem turistom, za potrebe oglaševanja nepremičnin. Ta številka ne bo javno objavljena, nujno pa jo bo potrebno navesti ob oglaševanju nastanitev, tudi spletne platforme za rezervacijo nastavitev jo bodo morale prikazovati.

Pravni nasvetZakon o gostinstvu uvaja obvezno nudenje pitne vode

Gostinskim obratom, ki so priklopljeni na javno vodovodno omrežje, bi Zakon o gostinstvu narekoval obvezno nudenje pitne vode iz vodovodnega omrežja. Obveza velja tako za nastanitvene objekte kot tudi obrate za strežbo jedi in pijač.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja