Go to Top

Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV

V katerem primeru se mora fizična oseba, ki oddaja nastanitvene zmogljivosti v najem, identificirati za namene DDV ter ga obračunavati? Oddajanje nepremičnin v turistični najem bo letos pod drobnogledom inšpektorjev, zato ne spreglejte spodnjih pojasnil Finančne uprave RS (Furs).

>>> Vse obveznosti podjetnika spoznajte na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV

Pri fizični osebi, katere dejavnost je oddajanje nepremičnin v turistični namen, je treba najprej ugotoviti, ali se z vidika DDV šteje za davčnega zavezanca ali ne. To pomeni, da se je treba vprašati, ali se jo lahko opredeli kot osebo, ki neodvisno opravlja dejavnost po 5. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

>>> Oddajanje sob gostom: Ni treba, da imate s.p.

Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Ekonomska dejavnost obsega tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu doseganju dohodka. “Če ima fizična oseba registrirano dejavnost, se z vidika DDV tudi za oddajanje nepremičnin v turistični najem šteje za davčnega zavezanca,” razlagajo na Fursu.

Nadalje Pravilnik o izvajanju ZDDV-1 določa, da je davčni zavezanec vsaka oseba iz prvega odstavka 5. člena ZDDV-1. Ne glede na to, ali je vpisana v sodni register oziroma drug ustrezen register ali predpisano evidenco.

Na Fursu izpostavljajo, da ZDDV-1 in pravilnik ne predpisujeta natančnih kriterijev za določitev zavezanosti za DDV za fizične osebe. Zato je treba presojati vsak posamezen primer glede na okoliščine primera. “Fizične osebe, ki nimajo registrirane dejavnosti, če opravljajo dejavnost le občasno, na podlagi določb ZDDV-1 ne moremo šteti za davčnega zavezanca, kar je treba presojati v vsakem konkretnem primeru posebej.”

>>> Kako poteka identifikacija za DDV, preberite v prispevku Zavezanec za DDV: Kdaj in kako se prijaviti v sistem?.

Pomemben je tudi znesek opravljenega prometa

Poleg presoje, ali fizična oseba v konkretnem primeru opravlja dejavnost, ali ne, je v zvezi z DDV pomemben tudi znesek opravljenega prometa. Zavezanec je namreč oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa (94. člen ZDDV-1). Gre za t. i. male davčne zavezance. Sobodajalec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa, se tako ni dolžan identificirati za DDV.

>>> Prepozna identifikacija za DDV

Če oddajate prek Airbnb in Booking, se morate identificirati za DDV

oddajanje nepremičnin v turistični najemNa Fursu pa opozarjajo, da se mora v določenih primerih tudi mali davčni zavezanec identificirati za namene DDV in od prejete storitve obračunati in plačati slovenski DDV. In sicer, če je prejemnik storitve ponudnika spletne strani, preko katere trži svoje sobe. Če ta ponudnik nima sedeža/prebivališča/stalne poslovne enote v Sloveniji (25. člena ZDDV-1).

Primer:

“Če davčni zavezanec prek spletne strani Airbnb ponuja svojo nepremičnino v turistični najem, mu ponudnik spletne strani Airbnb, ki nima sedeža/stalne poslovne enote v Sloveniji, opravi storitev nudenja oglasnega prostora. Zaradi te storitve se mora davčni zavezanec predhodno, tj. preden jo prejme, identificirati za namene DDV. Od te storitve mora namreč kot prejemnik obračunati slovenski DDV. Obveznost za plačilo DDV izkaže v obračunu DDV. Predložiti ga mora davčnemu organu v elektronski obliki (v sistemu eDavki). Davčni zavezanec se mora zaradi prejema tovrstne storitve identificirati tudi, če z ostalim prometom, ki ga opravi v zadnjih 12 mesecih ne preseže 50.000 evrov.”

>>> Vse o DDV-ju in o obveznostih, ki jih imajo zavezanci za DDV, izveste na izobraževanju Abeceda poslovanja in Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Na računu za opravljeno storitev oddajanja nastanitvenih zmogljivosti gostu sobodajalci, identificirani za DDV, obračunavajo DDV po nižji stopnji 9,5 %. Če je sobodajalec identificiran za namene DDV le kot prejemnik storitev posredovanja iz prvega odstavka 25 člena ZDDV-1, mora plačati DDV od prejetih storitev posredovanja. Za ostale dobave, ki jih kot mali davčni zavezanec opravi na ozemlju Slovenije, pa na računu DDV ne obračuna.

Če pa posameznik, katerega dejavnost je oddajanje nepremičnin v turistični najem, v zadnjih 12 mesecih preseže limit 50.000 evrov obdavčljivega prometa, se mora obvezno identificirati za namene DDV. Za opravljene dobave (blaga ali storitev) mora na računu obračunati in plačati DDV. To velja tudi v primeru, če se prostovoljno identificira za namene DDV.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja