Go to Top

Prodaja sladoleda v barih in drugih gostinskih obratih

Prodaja sladoleda je, predvsem v toplejših mesecih, precej razširjena. Nudijo ga tako v restavracijah kot barih, prodaja se tudi na ulici. Kakšni pa so pogoji za to? Se lahko vsak podjetnik, ki ima registrirano gostinsko dejavnost, loti proizvodnje in prodaje lastnega sladoleda?

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Katero pravno obliko podjetja pa bi želeli registrirati vi? Na našem brezplačnem seminarju se pozanimajte, kako poteka registracija.

Več informacij

Proizvodnja in prodaja sladoleda v okrepčevalnici (in drugih prehrambenih obratih, razen bara)

Podjetnik, ki je ustanovil podjetje, denimo na VEM točki Data, in si je za dejavnost podjetja izbral gostinsko dejavnost, mora izpolnjevati minimalne pogoje za gostinski obrat. Te določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Gre za predpise o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za prehrambene gostinske obrate, ki gostom nudijo tople in/ali hladne prigrizke, tople in hladne jedi, sladice in slaščice. Za pripravo le-teh morajo imeti kuhinjo ali ustrezen prostor za pripravo jedi.

Prijava na izobraževanje

V gostinskem obratu lahko podjetnik izdeluje tudi lasten sladoled, ki ga nato prodaja gostom po kepicah oziroma porcijah (sladoledne kupe). Vendar pa mora registrirati še dejavnost 10.520 – Proizvodnja sladoleda in biti vpisan v obrtni register (če dejavnost opravlja samostojni podjetnik v gostinskem obratu penzion, restavracija, gostilna, okrepčevalnica, kavarna in slaščičarna).

Četudi ste se morda za proizvodnjo lastnega sladoleda odločili po registraciji podjetja, ne skrbite. Doregistracija podjetniških dejavnosti je na VEM točki Data brezplačna.

Nosilec, ki proizvaja sladoled, mora obrat registrirati v evidenco, ki jo vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Postopek registracije obratov na področju živil rastlinskega in živalskega izvora podrobneje opredeljuje Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil.

Vlogo za registracijo obrata mora nosilec živilske dejavnosti oddati najpozneje 15 dni pred začetkom obratovanja. To lahko stori tako, da izpolni obrazec za registracijo obrata in spremembo podatkov. Vlogo oziroma obrazec pa pisno vloži pri pristojnem območnem uradu uprave.

Prodaja sladoleda v barih

prodaja sladoleda

Bar lahko nudi “vnaprej pripravljene tople in hladne prigrizke in vnaprej pripravljen sladoled” (32. člen Pravilnika). Vnaprej pripravljen sladoled je sladoled, ki ga je izdelal v ta namen registriran živilski obrat (npr. določen proizvajalec) in ima na embalaži tudi deklaracijo. Običajno  je pakiran v večjo embalažo (banjico) ali po kosu (lučke, korneti).

Zgoraj navedeno torej jasno določa, da je v barih možna le strežba oziroma prodaja sladoleda, ki je pripravljen vnaprej. V barih proizvodnja sladoleda namreč ni dovoljena, saj ti nimajo ustreznih prostorov za pripravo jedi.

Prodaja sladoleda v začasnih gostinskih obratih

V poletnih mesecih je možna strežba sladoleda tudi v začasnih gostinskih obratih. Gostinec, ki nudi sladoled v takšnih obratih, mora biti registriran za dejavnosti 56.104 – Začasni gostinski obrat (nudenje sladoleda mimoidočim po porcijah ali iz avtomatov) in izpolnjevati vse pogoje iz 21. člena zgoraj omenjenega pravilnika (oprema in ponudba premičnega obrata). Sladoled mora biti vnaprej izdelan s strani registriranega živilskega obrata.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja