Go to Top

Okrepčevalnica je gostinski obrat, za katerega ne potrebujete začetnih dovoljenj, vendar…

Okrepčevalnica za sam pričetek delovanja sicer ne potrebuje začetnih dovoljenj. Kljub temu pa je potrebno urediti nekaj podrobnosti, ki so zahtevane za vsako gostinsko dejavnost. Tako odprtje lastnega gostinskega obrata, v katerem se pripravljajo in prodajajo hitro pripravljene jedi in pijače, praviloma brez strežbe za gostinsko mizo, na samopostrežen način in v lokalih s hitro pripravljeno hrano, ni nobenemu izven dosega. Le podjetniško žilico potrebujete, zato rezervirajte svoj brezplačen termin in odprite podjetje.

Informativni izračun plače

Za registracijo sedeža podjetja potrebujete overjeno izjavo lastnika objekta

Najverjetneje že veste, da lahko na naši VEM točki brezplačno registrirate bodisi status samostojnega podjetnika (s.p.) ali družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kar je nujno za pričetek obratovanja gostinskega objekta kot je okrepčevalnica. Za registracijo pa potrebujete poleg osebnega dokumenta in davčne številke, tudi overjeno izjavo lastnika objekta.

Za objekt mora izvajalec poskrbeti tudi za ustrezno uporabno dovoljenje. To si uredite na lokalni občini ali Ministrstvu za okolje in prostor.

Okrepčevalnica mora biti kot objekt ustrezno urejen

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Tako je zahtevano za objekt, da je ta ustrezno označen in imeti primerno urejene zunanje površine. Vsi napisi morajo biti v slovenskem jeziku (poleg drugih jezikov), ter morajo vidno označevati tudi podjetje in sedež gostinca ter vrsto in ime obrata. V kolikor je gostinski objekt dosegljiv z vozili, mora gostom zagotoviti parkiranje osebnih vozil. Tako mora za vsakih 10 sedežev zagotoviti parkiranje enega osebnega vozila.

Zunanje površine, povezane s opravljanjem gostinske dejavnosti, morajo biti primerno urejene ter ograjene ali na drug način ustrezno označene.

Vsak gostinski objekt mora imeti urejeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odplak, imeti urejeno varstva pred požarom, priključitev na električno omrežje ter zagotovljeno telefonsko povezavo z javnim telefonskim omrežjem.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Okrepčevalnica mora zadovoljiti minimalnim prostorskim pogojem in minimalnemu obsegu ponujenih storitev

Zagotovljen mora biti tudi minimalen obseg storitev in zadovoljitev minimalnim prostorskim pogojem. Tako mora imeti prostor za pripravo jedi, prostor za strežbo jedi in pijač (lahko sta v istem prostoru, če sta primerno ločena), stranišče za goste, garderobo in stranišče za zaposlene.

Okrepčevalnica oz. podjetje mora za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za te dobave. Gostinec mora upoštevati Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) pri prodaji teh izdelkov.

Spoštovati se mora tudi prodaja alkohola in alkoholnih pijač, kot to zahteva Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA).

Pravni nasvet

Okrepčevalnica mora določiti (in prijaviti) obratovalni čas

Kot gostinec mora podjetnik, tudi v primeru okrepčevalnice, določiti obratovalni čas.

V kolikor okrepčevalnica opravlja dejavnost izven obratovalnega časa, torej obratuje v podaljšanem obratovalnem času, mora za to pridobiti pisno soglasje gostinsko pristojnega organa občine.

Razpored rednega obratovalnega časa mora prijaviti za gostinstvo pristojnem organu občine najmanj 15 dni pred začetkom obratovanja, pred začetkom novega koledarskega leta na naslednje koledarsko leto in v primeru spremembe obratovalnega časa. Okrepčevalnica mora imeti obratovalni čas objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat, enako kot obvestilo o začasnem zaprtju.

Med drugimi je zahtevana tudi vidna in ustrezna objava cen, upoštevanje in zagotavljanje varstva in zdravja pri delu ter zagotavljanje varnosti pri delu. Okrepčevalnica tako potrebuje tudi vzpostavitev notranjega nadzora, ki stalno zagotavlja varnost živil znotraj svoje dejavnosti. Ta mora biti skladen s predpisi vzpostavljen na osnovah HACCP sistema. Nosilec živilske dejavnosti mora obrat registrirati pri Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije (ZIRS).

Več o teh pogojih si lahko preberete v Zakonu o gostinstvu (ZGos).

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite nas na 01 6001 528 ali pa nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja