Go to Top

Način izrabe letnega dopusta – ali delavec lahko sam izbira kdaj bo koristil dopust?

Način izrabe letnega dopusta sicer odloča delodajalec, vendar je pri tem omejen z okoliščinami iz prvega odstavka 163. člena Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Obrnite se na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun dohodnine

Okoliščine, ki jih mora delodajalec upoštevati pri določanju za način izrabe letnega dopusta, so:

  • potrebe delovnega procesa,
  • možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter
  • družinske obveznosti delavca.

Te okoliščine omejujejo delodajalčevo pristojnost v zvezi z organiziranjem delovnega časa in za način izrabe letnega dopusta zaposlenih. Brez upoštevanja delavčevih možnosti za počitek in rekreacijo ter njegovih družinskih obveznosti delodajalec ne more enostransko odrejati delavcu koriščenja in način izrabe dopusta. To bi bilo izjemoma možno le zaradi utemeljenih potreb delovnega procesa. V kolikor se delodajalec teh pravil ne drži in mora delavec dopust izrabiti v nasprotju s temi pravili, pomeni takšno ravnanje delodajalca, kršenje pravic iz delovnega razmerja.

Vas zanima način izrabe letnega dopusta v vašem primeru? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V skladu z ZDR-1, ima delavec pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi. V tem primeru mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred začetkom izrabe. Zakon torej v tem primeru pogojuje navedeno pravico delavca z dvema pogojema:

  • delavec mora o datumu obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. V tem primeru delavec ni dolžan delodajalca obvestiti o razlogih za takšno izrabo dopusta.
  • delodajalec delavcu napovedanega dopusta ne sme odreči, razen če bi odsotnost delavca ogrozila delovni proces. V slednjem primeru bi morala biti grožnja, ki bi pretila delovnemu procesu, resna in utemeljena. Delodajalec pa tudi ne bi mogel nadomestiti odsotnosti delavca z drugim delavcem ali na drug način.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Način izrabe letnega dopusta – starši šoloobveznih otrok

Starši šoloobveznih otrok imajo v skladu z drugim odstavkom 163. člena ZDR-1 pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic. Način izrabe letnega dopusta mu delodajalec tudi v tem primeru ne more odreči, če to resneje ne ogroža delovnega procesa.

Če delodajalec delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta v skladu z ZDR-1, se kaznuje z globo od 1.500 do 4.000 evrov.

Pravni nasvet

Pravniki v podjetju Data d.o.o. svetujejo, da je priporočljivo pravice in obveznosti o letnem dopustu dodatno urediti v internem aktu podjetja. Namreč s pravilnikom o letnem dopustu se uredijo kriteriji za določitev dolžine in izrabe letnega dopusta za delavce v podjetju. Delodajalec mora pri sestavi pravilnika upoštevati določbe ZDR-1 in morebitno kolektivne pogodbo, ki ga zavezuje.

V kolikor menite, da vam delodajalec krši pravice za način izrabe letnega dopusta, ki vam pripadajo iz delovnega razmerja, se lahko obrnete na pravne svetovalce Data d.o.o. Delodajalci pa, v kolikor potrebujete pravilnik o letnem dopustu, vam pravni svetovalci Data d.o.o. lahko tudi tega pripravijo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja