Go to Top

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi je eden izmed načinov prenehanja delovnega razmerja. Pogodbeno razmerje se prekine po volji obeh pogodbenih strank.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI NA DATI

Ste v času koronavirusa ostali brez zaposlitve? Bi radi svoj zaslužili s svojim hobijem in razmišljate o registraciji d.o.o. ali s.p.? Kaj je dobro vedeti pred registracijo podjetja?  Zaposlujete pa niste prepričani kakšne so vaše pravne možnosti, pravice in obveznosti v času koronavirusa? DATA d.o.o. organizira brezplačne webinarje.  Izkoristite edinstveno priložnost in se prijavite še danes. Število mest na posameznem webinarju je omejeno, razpisanih pa več terminov.

Informativni izračun plače

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi

V tem »korona času« se je veliko podjetij znašlo v finančni stiski. Dela so bila začasno ustavljena, prekinil se je delovni proces, delavci so bili začasno poslani na čakanje na delo doma. Prihodki podjetja so se močno zmanjšali. Zaradi takšne »finančne krize« podjetja, pa se je marsikateri zaposleni znašel pred podpisom sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Namreč na takšen način se je marsikateri  delodajalec izognil odpovednemu roku.

REZERVACIJA TERMINA NA VEM TOČKI DATA

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi – Zakaj ne podpisovati praznih listov papirja?

Ali pa sporazumnih odpovedi brez obvestila o določenih pravicah? Kakšne pravice ne pripadajo zaposlenim v primeru sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi? Če se vam porajajo kakršnakoli vprašanja vezana na sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi,  se lahko obrnete na našo pravno službo.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 81. členu določa, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati s pisnim sporazumom med strankama – med delodajalcem in delavcem. To pomeni, da pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi tudi po delavčevi volji.

ZNESEK REGRESA 2020

Kdaj je sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi veljavno?

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi  je veljavno, če:

  1. če je odraz prave in resnične volje  obeh – delodajalca in delavca;
  2. če je sklenjen v pisni obliki;
  3. iz sporazuma mora jasno izhajati, katerega dne bo pogodba o zaposlitvi  prenehala veljati;
  4. v sporazumu so lahko urejene tudi druge pravice in obveznosti pogodbenih strank (npr. izplačilo regresa, ipd.);
  5. če je delavec ob prenehanju delovnega razmerja pisno obveščen o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (ni nujno, da je to sestavina sporazuma, lahko gre za ločen dokument). Vendar pa opustitev tega obvestila nima vpliva na samo veljavnost sporazuma. Se pa takšen delodajalec kaznuje za prekršek, in sicer z globo do 2.000 EUR.

NADOMESTILO ZA NEIZRABLJEN DOPUST

Sporazumna odpoved pogodbe o zaposlitvi – Kakšne pravice ne pripadajo zaposlenim?

Glede na to, da pogodba o zaposlitvi preneha na podlagi soglasja volj delodajalca in delavca, delavec ni deležen nobenega posebnega varstva v zvezi s prenehanjem pogodbe. Npr. delavec ni upravičen do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Delavcu pri tem načinu prenehanja zaposlitve prav tako ne pripade odpravnina, razen če gre za upokojitev.

SUBVENCIONIRANJE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA

Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ki to ni…

V primeru, da je delavec, ki je sporazum, podpisal brez svoje prave volje, lahko pred pristojnim delovnim sodiščem zahteva:

  • razveljavitev sporazuma oz.
  • ugotovitev nezakonitosti prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja