Go to Top

Delovno razmerje z dvema delodajalcema

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, ki se sklene s pogodbo o zaposlitvi.

Informativni izračun plače

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) delovno razmerje opredeljuje kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Kako in ali lahko delavec sklene delovno razmerje z dvema delodajalcema?

Kaj drugi korona paket prinaša samozaposlenim?

Elementi delovnega razmerja

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Elementi delovnega razmerja so:

  • dlje časa trajajoče delo za dogovorjeno plačilo,
  • prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces pri delodajalcu,
  • razmerje podrejenosti oziroma nadrejenosti med delavcem in delodajalcem,
  • delo je vezano na določeno osebo, ki mora delo opraviti osebno,
  • delavec je vključen v točno določen delovni proces, običajno v prostorih delodajalca in v delovnem času, ki velja za ostale zaposlene pri delodajalcu (običajno 8 ur dnevno),
  • delavec uporablja delovna sredstva in opremo delodajalca, ipd.

Kadar so podani elementi delovnega razmerja, je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi in opravljanje dela na drug način ni dovoljeno. V takšnih primerih torej ni dovoljeno opravljati dela na podlagi civilnopravne pogodbe (podjemna, avtorska) ali na podlagi pogodbe s samostojnim podjetnikom kot izvajalcem dela.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Delovno razmerje z dvema delodajalcema

Delavec lahko sklene delovno razmerje z dvema ali več delodajalci. Z vsakim delodajalcem bo v tem primeru sklenil pogodbo za krajši delovni čas, tako da skupni delovni čas delavca ne bo presegal 40 ur tedensko.

Delavec v tem primeru z vsakim delodajalcem sklene ustrezno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. Vsak izmed delodajalcev pa je delavca dolžan prijaviti u obvezna socialna zavarovanja.

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?

Posebnost pogodbe o zaposlitvi

Kadar delavec sklene delovno razmerje z več delodajalci, z vsakim izmed njih sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. S pogodbami se mora delavec z delodajalci posebej sporazumeti o delovnem času ter o načinu izrabe dopusta in o drugih odsotnostih z dela. Tako delovni čas kot tudi odsotnosti z dela bo namreč potrebno prilagoditi tako, da bo delavec lahko nemoteno opravljal delo pri dveh ali več delodajalcih.

Delodajalci, pri katerih je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom, so dolžni delavcu zagotoviti sočasno izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, razen če bi jim to povzročilo škodo.

Izračun: KRIZNI DODATEK

Dopolnilno delo

 Kaj pa delavci, ki so že zaposleni za polni delovni čas? Ali lahko sklenejo delovno razmerje še z enim delodajalcem? Izjemoma je to mogoče. V tem primeru govorimo o dopolnilnem delu. To je mogoče za največ osem ur na teden, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.

Pred sklenitvijo pogodbe za opravljanje dopolnilnega dela, je delavec dolžan pridobiti soglasje delodajalca, pri katerem je zaposlen s polnim delovnim časom. Če ta delodajalec soglasje kasneje umakne, pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo preneha veljati.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja