Go to Top

Refundacija nadomestila plače

Refundacija nadomestila plače

Refundacija nadomestila plače,  delodajalcu povrne ZZZS, na podlagi izplačanega nadomestila odsotnemu zaposlenemu. Pisali smo že namreč, da je bil dne 23. 10. 2020 v Uradnem listu RS, št. 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020, in uvaja novo pravico – pravico do bolniške odsotnosti do 3 dni (20. člen).

Informativni izračun plače

Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje, še posebej pa v teh izrednih razmerah. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »interventni zakon«, za uveljavljanje pravice do povračila nadomestila plače. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati to pravico. Pišite naši pravni službi na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Višina nadomestila plače

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo plače v višini, v kateri je dolžan delodajalec obračunati nadomestilo delavcu v skladu z ZDR-1.

Pri obračunu se uporabi urna osnova za nadomestilo v breme delodajalca, izračunana na podlagi plače delavca iz obdobja, kot je določeno v Zakonu o delovnih razmerjih ali v kolektivni pogodbi. Odmerni odstotek pa je enak kot v primeru delavčeve odsotnosti z dela do 30 delovnih dni zaradi bolezni (80 %).

BRUTO NETO PLAČA

Kako poteka refundacija nadomestila plače od ZZZS?

Refundacija nadomestila plače pride v poštev zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela. Delodajalec vloži na ZZZS zahtevek za refundacijo.

Če je v postopku refundacije ugotovljeno, da je bil zavarovancu za obdobje kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, za katerega je zahtevana refundacija nadomestila, izdan elektronski bolniški list, ZZZS refundacije ne izvede (razen, če bo elektronski bolniški list za to obdobje naknadno storniran).

Dnevi podjetništva 2020

Refundacija nadomestila plače – kateri delodajalci so upravičeni?

Refundacija nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela je namenjena vsem delodajalcem, tudi posrednim in neposrednim uporabnikom proračuna občine ali države.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Refundacija nadomestila plače je časovno omejena!

Refundacija nadomestila plače mora biti v elektronski obliki pri ZZZS vložena najpozneje tri mesece po preteku ukrepa. To je do 31. 3. 2021 (če ukrep ne bo podaljšan s sklepom Vlade Republike Slovenije). Če bo zahtevek vložen po preteku tega roka, ZZZS nadomestila ne povrne.

Na kakšen način se zahteva refundacija nadomestila plače?

Zahtevek za refundacijo se vloži elektronsko na spletni strani ZZZS v obliki Excel ali PDF datoteke. Za pripravo zahtevka lahko delodajalec uporabi objavljeni Excelov pripomoček, ki ga je pripravil ZZZS za dejanski oz. fiksni obračun, ali pa zahtevek, ki mora vsebovati podatke, ki so navedeni na predzadnjem zavihku Excelovega pripomočka, ki ga delodajalec pripravi iz svojega programa za obračun plač ter ga posreduje v PDF datoteki. Kot razlog zadržanosti na zahtevku in obračunu se označi št. 13 ”bolezen-3 dni”.

PETI PROTIOKORONSKI PAKET

V primeru izplačila nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od ZZZS, se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105 in v iREK obrazcu v polje B02.

OPOZORILO: Za to vrsto odsotnosti se ne izdaja bolniškega lista! K zahtevku za refundacijo se ne prilaga obvestila zavarovanca o nastopu kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni.

Vir: ZZZS

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja