Go to Top

Soglasje za zaposlitev pri izdaji enotnega dovoljenja – kateri so pogoji?

Soglasje za zaposlitev za enotno dovoljenje za delo in bivanje

Soglasje za zaposlitev pri izdaji enotnega dovoljenja podeljuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). ZRSZ poda soglasje, v kolikor so izpolnjeni pogoji v skladu z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT).

Informativni izračun plače

Soglasje za zaposlitev tujca

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V kolikor slovensko podjetje zaposluje tujca, potrebuje soglasje za zaposlitev k enotnemu dovoljenju s strani ZRSZ. V kolikor tujec, ki je ustanovil podjetje v Sloveniji, želi opravljati dejavnost (se zaposli v svojem podjetju), prav tako potrebuje soglasje za zastopnika k enotnemu dovoljenju s strani ZRSZ.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Soglasje se pridobi po posebnem postopku

V postopku izdaje enotnega dovoljenja za namen zaposlitve, ZRSZ na zahtevo upravne enote poda soglasje k enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni naslednji pogoji v skladu z ZZSDT:

 1. da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe;
 2. da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v registru kmetijskih gospodarstev oziroma v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo;
 3. da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja;
 4. da delodajalec aktivno posluje, kar pomeni:
  1. da je pri delodajalcu najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba, zaposlena za poln delovni čas, ali
  2. da je delodajalec kot posameznik, registriran za opravljanje dejavnosti oziroma vpisan v register kmetijskih gospodarstev, najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge vključen v obvezna socialna zavarovanja ali
  3. da je imel delodajalec v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti najmanj v višini 10.000 eurov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji;
 1. da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
 2. da ni izkoriščena kvota (omejitev števila tujcev na trgu);
 3. da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec;
 4. da je priložena s strani delodajalca podpisana pogodba o zaposlitvi.

Informativni izračun za normirance

podjetniško svetovanje

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

DATA d.o.o. – strokovnjak za vodenje postopka pridobivanja enotnih dovoljenj za delo in bivanje

Na pravno službo DATA d.o.o. se je obrnila stranka glede izpolnjevanja pogojev aktivnega poslovanja. Šlo je za tujca, ki je ustanovil podjetje v Sloveniji. Stranka se je odločila za izpolnjevanje pogoja glede zaposlitve osebe za polni delovni čas. Kandidatka za zaposlitev bi delala krajši delovni čas v skladu s predpisi o starševskem dopustu. Slovenska državljanka bi 4 ure namreč bila zaposlena pri delodajalcu, 4 ure bi koristila starševsko varstvo na podlagi Odločbe CSD.

V konkretnem primeru je odgovor pritrdilen. Torej, tudi v takšnem primeru bo izpolnjen pogoj zaposlitve za polni delovni čas. Takšna delavka ima namreč vse pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delala polni delovni čas.

Želim se prijaviti na e-novice

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja