Go to Top

Presežni delavci: previdno pri izvedbi postopka odpovedi

Presežni delavci so vsi tisti posamezniki, ki jim delodajalec vroči odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Gre za posebno specifiko odpovedi delovnega razmerja. Zato morajo delodajalci, če zaradi finančnih težav razmišljajo o odpuščanju večjega števila zaposlenih, še toliko bolj poznati svoje dolžnosti glede kolektivnega odpuščanja. Kdaj gre za večje število delavcev? Kdo so presežni delavci? Kakšne so obveznosti delodajalcev? Kakšne so pravice delavcev?

Informativni izračun plače

Delodajalec, je vaše podjetje zaradi epidemije primorano razmišljati o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev? Če bi potrebovali pravno svetovanje oziroma pomoč, vam lahko izkušeni pravniki podjetja Data, d.o.o. svetujejo ter pripravijo potrebno dokumentacijo. Z njimi lahko stopite v kontakt preko elektronskega naslova data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Presežni delavci: kakšna kvota se upošteva?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Da gre za večje število odpuščanja delavcev, je odvisno od celotnega števila vseh zaposlenih in števila presežnih delavcev. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa naslednjo kvoto:

Celotno število vseh zaposlenih presežni delavci (število) Obdobje, v katerem bo delo postalo nepotrebno
Od 20 do 100 najmanj 10 % 30 koledarskih dni
Od 100 do 300 najmanj 10 % 30 koledarskih dni
300 ali več najmanj 30 % 30 koledarskih dni

Presežni delavci:kakšne so obveznosti delodajalcev?

Karantena kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec je dolžan:

  • izdelati program, na katerega se bodo razreševali presežni delavci, ki mora biti tudi finančno ovrednoten;
  • oblikovati kriterije za določitev presežnih delavcev;
  • pisno obvestiti in se posvetovati s sindikatom;
  • kopijo pisnega obvestila poslati Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije (ZRSZ) ter upoštevati morebitne njegove predloge oziroma zahteve (na primer glede odpovednega roka).

Presežni delavci: kako delodajalec oblikuje predlog kriterijev za določitev presežnih delavcev?

Kriterije presežnih delavcev lahko določa kolektivna pogodba. ZDR-1 pa daje delodajalcu tudi možnost, da oblikuje lastne kriterije za določitev presežnih delavcev in ne tistih, ki jih določa kolektivna pogodba. Pri določanju kriterijev za določitev presežnih delavcev se upoštevajo zlasti:

  • strokovna izobrazba delavca,
  • delovne izkušnje,
  • delovna uspešnost,
  • delovna doba, ipd.

Delodajalec mora upoštevati, da imajo ob enakih kriterijih prednost pri ohranitvi zaposlitve delavci s slabšim socialnim položajem. Nikakor pa ne sme biti kriterij, na primer začasna odsotnost delavca z dela zaradi bolniškega staleža, poškodbe, nege družinskega člana, nosečnosti, in podobno.

Pravni nasvet

Presežni delavci: kakšne so pravice delavcev?

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja