Go to Top

Bolniški stalež – kako odkriti zlorabe?

Bolniški stalež zaposlenega je dejstvo, s katerim se prej ali slej sooči vsak delodajalec. Ob tem, ko delavec pri osebnem zdravniku odpre bolniški stalež, pa se marsikateremu delodajalcu začno porajati dvomi, ali zaposleni ravna skladno z odrejenim bolniškim absentizmom.

Informativni izračun plače

DATA svetovalci opozarjamo, da se od letošnjega leta dalje uporabljajo elektronski bolniški listi. Delodajalci do elektronskega dokumenta dostopajo preko portala SPOT (e-VEM).  Delodajalci, veste kako si uredite dostop do bolniških listov svojih zaposlenih? Za pomoč se lahko obrnete na naše strokovnjake! Pišite nam na [email protected]!

13. DNEVI PODJETNIŠTVA

Bolniški stalež zaposlenega

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Delodajalec lahko od izbranega osebnega zdravnika zahteva pojasnilo o navodilih o ravnanju zavarovanca v času začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ne sme pa pridobiti podatkov o diagnozi zaposlenega. Zaradi občutljive tematike, pa je potrebno spoštovanje načela sorazmernosti, da bo postopanje delodajalca zakonito.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kontrola delavca, ki mu je odrejen bolniški stalež

Bolniški stalež je oblika socialne varnosti, ki prispeva k ozdravitvi bolnika, hkrati pa poskrbi za denarno nadomestilo zaposlenega za čas, ko ne more opravljati svojih delovnih nalog.

Ker gre pri kontroli zaposlenih za poseg v njegove temeljne človekove pravice in svoboščine, je nujno potrebno pravilno postopanje. Kontrola bolniške odsotnosti, v kateri se zbirajo in posredujejo podatki zaposlenega, se šteje za obdelavo osebnih podatkov.

Dnevi podjetništva 2020

Pravna podlaga za kontrolo bolniškega staleža

Pravno podlago za kontrolo delavca v času bolniškega staleža najdemo v Splošni uredbi o varstvu podatkov oz. GDPR. Delodajalec lahko opravlja kontrolo bolniške odsotnosti do 30 dni delavčeve odsotnosti. V primeru, ko je bolniški stalež daljši pa lahko kontrolo izvede oziroma naroči tudi pooblaščenec Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Delodajalec lahko pridobi tudi podatek o tem, če je bil zaposleni v času bolniškega staleža na obisku laboratorija ali zdravnika. Pridobi lahko le podatek o datumu in uri obiska, razlogov zanj pa ni upravičen pridobiti.

Določbe, ki veljajo za  bolniški stalež in nadzor le-tega, pa se ne navezujejo le za primer odsotnosti zaradi bolezni zaposlenega, temveč tudi na bolniški stalež zaradi nege otroka.

BRUTO NETO PLAČA

Kdo lahko opravlja nadzor?

Preverjanje delavca , ki ima bolniški stalež, lahko zaradi občutljivosti zbiranja osebnih podatkov, opravljajo le:

  • delodajalec,
  • ZZZS ali
  • detektivi in detektivske družbe, ki so za opravljanje svoje dejavnosti tudi registrirane skladno z zahtevami Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11).

PRIJAVA NA 13. DNEVE PODJETNIŠTVA

Zakon o detektivski dejavnosti v 26. členu določa, da na detektivovo delovno področje spada tudi pridobivanje informacij o zlorabah pravic do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe. Detektivove fotografije in njegove zaznave so tudi edine pravno relevantne, saj jih v primeru morebitnega delovnopravnega spora, sodišče upošteva kot zadosten dokaz.

Pravni nasvet

Posledice zlorabe bolniškega staleža

Da je bolniški stalež kršen se domneva v naslednjih primerih:

  • nespoštovanje navodil pristojnega zdravnika,
  • opravljanje pridobitnega dela v času bolniške odsotnosti in
  • zapuščanje kraja bivanja brez dovoljenja zdravnika.

Če zaposleni med bolniškim staležem opravlja pridobitno delo, zavarovanec ni upravičen do prejema nadomestila. Natančne pogoje za zadrževanje izplačila nadomestila določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V skrajnem primeru pa se kršitev bolniške odsotnosti šteje kot razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

PETI PROTIOKORONSKI PAKET

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja