Go to Top

Kdaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi dopustna?

Kdaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi dopustna? Na nas se je obrnila delavka, ki je zaposlena v večjem podjetju že več let.  Predstavila nam je svojo situacijo, pravniki v podjetju DATA pa v tem članku podajamo odgovor na njeno vprašanje: kdaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi dopustna?

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Ste ostali brez službe, a priložnost vidite v peki slaščic? Vabljeni na naš brezplačni webinar. Seznanili vas bomo z vsem, kar je potreben za zakonit in uspešen začetek na lastni podjetniški poti!

Informativni izračun plače

Vprašanje bralke: Kdaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi dopustna?

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delavka dela ne more opravljati, saj ima otroka  v prvem razredu osnovne šole, za katerega je potrebno varstvo doma. Nadrejeni v podjetju je delavko seznanil z dejstvom, da je situacija v podjetju zaradi epidemije COVID-19 zelo težka ter da si družba ne more privoščiti stroškov za plače, za tiste delavce, ki dela ne opravljajo. Ali oziroma kdaj je dopustna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavke v takšnem primeru?

Kdaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi dopustna? Pokličite ter se dogovorite za pravno svetovanje!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kaj pravi Zakon o delovnih razmerjih?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.

V času epidemije COVID-19 je potrebno upoštevati tudi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Zakon podrobneje določa kaj se šteje za višjo silo. Za višjo silo se šteje:

  1. varstvo otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev in drugi objektivni razlogi,
  2. nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza,
  3. zaprtje mej s sosednjimi državami.

SUBVENCIONIRANJE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA

Kdaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi dopustna?

Kdaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi dopustna določa ZDR-1. Delodajalec lahko redno ali izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če obstajajo utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Zakon podrobneje določa kaj se šteje za razlog za redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Ali oziroma kdaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi dopustna? Manimo, da je v konkretnem primeru odsotnost delavke, ki varuje otroka na domu, mogoče šteti za odsotnost zaradi višje sile. Delavka je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih upravičeno odsotna z dela ter je upravičena do nadomestila plače. Delodajalec ne more odpustiti delavke zgolj iz razloga, ker varuje otroka na domu. Pomembno je, da delavka pravilno obvestili delodajalca o razlogih odsotnosti z dela. Najbolje je, da delavka pisno obvesti delodajalca preko elektronske pošte, preko SMS sporočila oz. na drug običajen način.

Menimo, da je odsotnost delavke zaradi varstva otroka, v času epidemije dopustna in zgolj to ni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

PRAVICA DO REGRESA

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja