Go to Top

Transport bo deležen finančne pomoči

Transport je poleg turizma najbolj prizadeta panoga zaradi epidemije COVID-19. Med ukrepi, ki jih je zaradi epidemije koronavirusa država sprejela za premostitev težav v prevozništvu, je tudi možnost kreditov za financiranje tekočega poslovanja podjetij. Vlada je tako uslišala zahteve prevoznikov in zagotovila posojilne linije za obratna sredstva za sektor transport in logistika s tretjim protikoronskim paketom.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Prevozniki, ste se znašli v težavah? Niste prepričani katere ukrepe iz protikoronskih ukrepov lahko koristite? Morebiti šele razmišljate o ustanovitvi lastnega podjetja za prevoz blaga? DATA izvaja brezplačne webinarje, kjer boste zagotovo prejeli potrebne informacije. Število omest na posameznem terminu je omejeno, razpisanih pa več terminov.

Informativni izračun plače

Za transport SID BANKA odpira poseben posojilni sklad

Za transport država v sodelovanju s SID BANKO vzpostavlja posojilni sklad v višini 35 milijonov evrov. Namenjen bo blažitvi finančnih posledic COVID-19.

Podjetja iz prevozniškega sektorja bodo takoj po implementaciji Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 s strani poslovnih bank in SID banke pridobila kredite s poroštvom države (MSP do 80 %, velika podjetja do 70%) že s samo sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer bodo morala izpolnjevati vse pogoje, kot jih določata zakon in uredba.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kakšne so omejitve po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 za transport?

Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije za kandidiranje na javnem razpisu? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Za kreditojemalca, ki mu je banka odobrila kredit, ki je deležen ukrepov po tem zakonu, velja za čas od vložitve vloge za kredit do prenehanja pravice banke do uveljavljanja pravice do poroštva prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva, nakupa lastnih delnic ali lastniških deležev ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Za transport ugodni krediti za financiranje tekočega poslovanja

Kredite bodo upravičenci – podjetja iz sektorja “transport in logistika” lahko namenili financiranju stroškov dela, materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in (ne)opredmetenih sredstev, ki so nastali v času od 1.2.2020 dalje. Upravičenci so torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in javni zavodi.

Pogoji v zvezi s kreditnimi pogodbami in kreditojemalci

Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost v primeru kreditnih pogodb, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • sklenjene so po 12. marcu 2020 in najkasneje do 31. decembra 2020;
  • ročnost kredita ne presega 5 let;
  • kredit je namenjen izključno financiranju osnovne dejavnosti kreditojemalca;
  • kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.

Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerega skladno s tem zakonom odgovarja Republika Slovenija, znaša do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019.

SUBVENCIONIRANJE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA

Kdaj bodo krediti za transport dejansko na voljo?

Oddaja vlog bo predvidoma mogoča od konca meseca junija dalje. Pred je namreč potrebno izvesti še vse postopke za prijavo sheme državne pomoči skladno z Začasnim okvirjem Evropske Komisije in ostalo z namenom vzpostavitve sklada in pričetka njegovega izvajanja.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja