Go to Top

Kredit P1 z obrestno mero od 0,50 – 1,00 %

Kredit P1 Slovenskega podjetniškega sklada s subvencijo obrestne mere bo od jutri dalje na voljo podjetjem in podjetnikom. Gre za prilagoditev dobro poznane kreditne linije P1 PLUS, ki naj bi doprinesla k omilitvi posledic širjenja koronavirusa.

Ste lastnik podjetja in vam je upadel promet? Se bojite, da bo do tega prišlo? V pravni službi DATA vam pomagamo pri pridobitvi državnih pomoči! Pišite nam na data@data.si .

Za katere stroške bo možno koristiti kredit P1?

Potrebujete nasvet glede javnega razpisa P1? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Kredit P1 bo možno koristiti za:

 • financiranje obratnih sredstev, kamor sodijo:
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
  • izdatki za opravljene storitve;
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom);

Informativni izračun plače

 • investicijska vlaganja, kamor sodijo:
  • materialne investicije (stroški nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
  • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc;

Kreditni pogoji

Obrestna mera od 0,50 – 1,00% + 6-mesečni EURIBOR
Višina kredita –        financiranje investicijskih projektov: do 1,25 mio EUR

–        financiranje obratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 100.000 EUR, srednje velika podjetja do 200.000 EUR

Zavarovanje skladno s kreditno pogodbo (z upoštevanjem garancije SPS v višini 60 oziroma 80%)
Moratorij –        do 6 mesecev za obratna sredstev

–        do 2 leti za investicijske projekte

Doba vračila –        do 5 let za obratna sredstva

–        do 10 let za investicijske projekte

 

pravninasvet_pravnosvetovanje

 

Splošni pogoji kandidiranja za kredit P1

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Podjetje mora imeti predvidoma vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upoštevajo zaposleni iz programa javnih del.

Koliko sredstev bo na voljo?

Slovenski podjetniški sklad za kredit P1 namenja 79,2 mio EUR.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja