Go to Top

Pravica do regresa: do kdaj, komu in v kakšni višini?

Pravica do regresa za letni dopust je vezana na pravico do letnega dopusta. Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres za letni dopust predstavlja namreč denarno odmero, ki je delavcu namenjena za oddih v času dopusta. Inšpektorat RS za delo opozarja, da so kršitve glede plačila za delo že več let zapored najpogosteje ugotovljene kršitve na področju delovnih razmerij. Zato vam v nadaljevanju pojasnjujemo: do kdaj morate izplačati regres, kdo je upravičen in v kakšni višini. Če se vam porajajo kakršnakoli vprašanja vezana na regres za letni dopust, pa odgovora ne najdete v nadaljevanju članka, se lahko obrnete na našo pravno službo.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Delodajalci, se sprašujete ali ste tudi letos zaradi epidemioloških razmer dolžni delavcem izplačati regres? Ste izgubili zaposlitev pa razmišljate, da bi ustanovili lastno podjetje in zaslužili s svojim hobijem? Na DATA d.o.o. organiziramo brezplačne webinarje, kjer boste našim svetovalcem lahko zastavili marsikatero vprašanje! Vljudno vabljeni!

Informativni izračun plače

Pravica do regresa in višina regresa – ali vsem pripada enaka višina?

Zakon o delovnih razmerjih določa komu pripada pravica do regresa. Delodajalec je tako dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Poznate zakonodajo glede izplačila regresa v času epidemije COVID-19? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delavcem, ki so zaposleni vse leto, ne glede na to, da ali dejansko delajo ali pa so upravičeno odsotni z dela, pripada pravica do regresa za celo leto.  Če je delavec v posameznem koledarskem letu zaposlen krajše obdobje od enega leta, ima pravico do sorazmernega dela regresa.

Kaj pa delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega? ZDR-1 določa, da je njihova pravica do regresa sorazmerna času, za katerega so zaposleni. To pa ne velja za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

Krizni dodatek za delavce, ki delajo je obvezen!

Pravica do regresa in izplačilo – do kdaj?

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma se lahko regres izplača do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. V slednjem primeru je še pogoj nelikvidnost delodajalca. Zakon ne določa posebej roka za izplačilo regresa, za primere, ko se delavec zaposli v drugi polovici leta, to je po 1. 7. v koledarskem letu. Iz sodne prakse pa izhaja, da je rok izplačila regresa v takšnih primerih do 31. 12. v tekočem koledarskem letu.

Izplačilo regresa za letni dopust do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji 1.799,66 EUR) razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

ZNESEK REGRESA 2020

Potrebujete pravni nasvet? Niste prepičani kakšna je vaša pravica do regresa? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja