Go to Top

Delovna doba in dodatni dnevi dopusta

Delovna doba in dopust

Delovna doba je obdobje, ki smo ga prebili v dejanskem delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Kako pa delovna doba vpliva na število dni dopusta, ki nam pripadajo v posameznem koledarskem letu?

Informativni izračun plače

Dopust po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Na našo pravno službo se pogosto obračajo delavci z vprašanjem koliko dni dopusta jim po zakonu pripada glede na doseženo delovno dobo. Pogosto, vendar zmotno je namreč prepričanje, da ZDR-1 delavcem priznava pravico do dodatnih dni dopusta za delovno dobo.

ZDR-1 določa pravico do najmanj štirih tednov letnega dopusta. Minimalno število dni dopusta je pri tem odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Če delavec dela 5 dni v tednu, znaša njegov minimalni dopust 20 dni. Če pa delavec dela 6 dni v tednu, pa je njegov minimalni dopust 24 dni.

Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Dodatni dnevi dopusta po ZDR-1

Zakon priznava pravico do dodatnih dni letnega dopusta samo določenim kategorijam delavcev. Tako imajo pravico do treh dodatnih dni dopusta naslednje kategorije delavcev:

  • starejši delavci,
  • invalidi,
  • delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in
  • delavci, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke.

Pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta imajo delavci tudi za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

PODJETNIŠKI SEMINARJI IN WEBINARJI

Delovna doba in letni dopust

Kot smo že zgoraj omenili, delovna doba ni kriterij, po katerem bi zakon delavcem priznaval dodatne dneve dopusta. Do teh bomo tako upravičeni le v primeru, če tako določa kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca ali morebitni notranji akt delodajalca.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kolektivne pogodbe in letni dopust

Dosežena delovna doba bo tako vplivala na število dni dopusta, ki nam pripadajo, le v primeru, če tako določa kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca. Nekatere kolektivne pogodbe pri tem upoštevajo skupno doseženo delovno dobo, medtem ko druge upoštevajo zgolj delovno dobo doseženo pri zadnjem (torej trenutnem) delodajalcu.

Če delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba, pa bomo upravičeni do dodatnih dni dopusta za delovno dobo le v primeru, če tako določa notranji akt oziroma pravilnik našega delodajalca.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja