Go to Top

Pravilnik o letnem dopustu je v podjetju priporočljiv

Pravilnik o letnem dopustu

Pravilnik o letnem dopustu je priporočljiv, saj se v njem natančno določijo kriteriji za določitev dolžine in izrabe letnega dopusta za zaposlene. V kolikor se pravilnik o letnem dopustu sprejme v podjetju, je delodajalec dolžan svoje zaposlene seznaniti z vsebino pravilnika. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) precej skopo ureja kriterije za določitev dolžine, odmero in izrabo letnega dopusta. Podrobneje  to urejajo kolektivne pogodbe panožne dejavnosti. Vendar pa nekatere delodajalce ne zavezujejo panožne kolektivne pogodbe, zato je smotrno, da sprejmejo pravilnik o letnem dopustu. Ali se lahko v pravilniku o letnem dopustu opredeli dodeljevanje dodatnih dni dopusta – torej tistih dni, ki delavcem ne pripadajo po določilih ZDR-1 ali kolektivne pogodbe?

Informativni izračun plače

Pogosta tema svetovanj naših pravnikov je odmera dopusta oziroma koliko dni dopusta pripada delavcem. Na nas se obračajo tako delavci kot delodajalci. Pogosto enoličnega odgovora na navidez enostavno vprašanje žal ne moremo podati. Število dni dopusta, ki pripadajo delavcu ni odvisno zgolj od Zakonodaje ampak tudi od dejstva, ali je v podjetju sprejet pravilnik o letnem dopustu.

Informativni izračun plače

Interni pravilnik posameznega podjetja je tudi Pravilnik o letnem dopustu!

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Vsak pravilnik mora biti pripravljen skrbno in individualno glede na naravo poslovanja posameznega podjetja, glede na strukturo zaposlenih v podjetju in glede na način dela, kot ga zahteva in pričakuje delodajalec. Ne veste, kateri pravilniki so za delodajalce obvezni? Pišite našim pravnikom na [email protected]! Z veseljem Vam svetujejo in pravilnike tudi pripravijo.

podjetniško svetovanje

Kaj lahko ureja Pravilnik o letnem dopustu?

Spodaj naštevamo zgolj nekaj pomembnih pravnih institutov, ki so v povezavi z letnim dopustom in jih lahko ureja Pravilnik o letnem dopustu:

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Nekateri od naštetih pravnih institutov zahtevajo pripravo posebnega dokumenta (npr. neplačan dopust – pisni sporazum o neplačanem dopustu). Slednje je lahko določa tudi Pravilnik o letnem dopustu.

Pravilnik o letnem dopustu

Priporočljivo je, da delodajalec vse v zvezi z letnim dopustom uredi v pravilniku o letnem dopustu. Slednji je priporočljiv prav iz razloga, ko pride čas, ko mora delodajalec pripraviti odločbo o letnem dopustu za zaposlene, da ima vse urejeno v tem pravilniku  in mu ni potrebno posebej prebirati vseh določb iz zakona in kolektivnih pogodb. Poleg tega pa se lahko v pravilniku določijo dodatni dnevi dopusta, ki delavcem ne pripadajo po določilih ZDR-1 ali kolektivne pogodbe.

Želim se prijaviti na e-novice

Odmera letnega dopusta: osnova je lahko Pravilnik o letnem dopustu

Delodajalčeva dolžnost je, da vsako koledarsko leto najkasneje do 31. marca za tekoče leto delavce pisno obvesti o odmeri letnega dopusta. V kolikor delodajalec pisno ne odmeri letnega dopusta in o tem ne obvesti delavca, je v prekršku. V slednjem primeru je delodajalec lahko s strani Inšpektorata Republike Slovenije za delo kaznovan z globo. ZDR-1 določa visoke globe za takšen prekršek. In sicer do 1.000,00 EUR, če ste manjši delodajalec, oziroma do 2.000,00 EUR če zaposlujete več kot 10 delavcev. Glede na to, da se bliža čas dopustov, poskrbite, da bo vaše podjetje  izpolnilo vse obveznosti, ki jih ima do zaposlenih, da vas slučajno ne prehiti inšpekcija.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja