Go to Top

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na videz enostaven postopek, a se lahko kaj hitro zaplete, če ne ravnamo pravilno. Kakšna so torej pravila, ki urejajo glede vročanje odpovedi in kaj storiti, če nasprotna stran odpovedi noče prevzeti?

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Ste se znašli v situaciji, ko delavcem več ne morete zagotavljati dela? Tudi protikoronski ukrepi za vas niso več primerna rešitev? Bi potrebovali pravno pomoč pri pripravi odpovedi? Pišite nam na [email protected]!

Informativni izračun plače

Vročanje odpovedi po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Pogodbo o zaposlitvi lahko odpovesta tako delavec kot delodajalec. Odpoved je lahko redna ali izredna. Katera vrsta odpovedi je potrebna, je odvisno od okoliščin vsakega posameznega primera. Vsakič pa je potrebno paziti, da bo vročanje odpovedi delavcu oziroma delodajalcu izvedeno pravilen in zakonit način.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Vročanje odpovedi skladno z zakonom:

  1. praviloma osebno v prostorih delodajalca,
  2. s priporočeno pošiljko s povratnico (osebna vročitev),
  3. z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

Vročanje odpovedi delavcu praviloma poteka v prostorih delodajalca. Kadar to zaradi odsotnosti delavca ni mogoče, je mogoče vročanje odpovedi tudi s poštno pošiljko. Le če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji ali je na tem naslovu neznan, se odpoved lahko v zaprti ovojnici nabije na oglasno mesto, ki je dostopno delavcu, na sedežu delodajalca. V tem primeru se bo vročitev štela za opravljeno po preteku osmih dni od objave.

BRUTO NETO PLAČA

Poseg Ustavnega sodišča v zakonsko ureditev vročanja odpovedi

Ker je eden izmed pogostih načinov vročanja odpovedi pošiljanje po pošti, je potrebno opozoriti na odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2017, s katero je to razveljavilo 4. odstavek 88. člena ZDR-1. Ta je določal, da se odpoved vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča delavca. Vročitev se je v tem primeru štela za opravljeno, ko jo je delavec prevzel. Če delavec pošiljke ni prevzel v postavljenem roku, se je štela za vročeno po izteku osmih dni od dneva prvega poskusa vročitve.

Osebna vročitev tako ni bila obvezna. Če delavec pošiljke ni prevzel, se je ta vrnila k pošiljatelju in delavcu s tem ni bilo zagotovljeno, da se seznani z vsebino pošiljke. Pri osebni vročitvi teh težav ni. V primeru nepravočasnega dviga pošiljke se ta namreč pusti v hišnem predalčniku delavca.

Do sprejetja ustrezne ureditve je po odločitvi Ustavnega sodišča vročanje odpovedi po pravilih pravdnega postopka. Za vročitev po pošti je tako potrebno uporabiti posebno ovojnico za vročanje po pošti v pravdnem postopku. Gre za ovojnico s predtiskanimi podatki in oznako »AR« »OSEBNO! ZPP«. Ovojnico je mogoče kupiti v nekaterih knjigarnah in večjih poštnih uradih.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

In če delavec na delovnem mestu odpovedi noče sprejeti?

Če poteka vročanje odpovedi delavcu v prostorih delodajalca, jo je ta dolžan prevzeti. Če delavec odkloni vročitev odpovedi, se bo kljub temu štelo, da je bila vročitev opravljena. Če bi kasneje prišlo do spora, bo dokazno breme za vročitev na delodajalcu. Zato je priporočljivo, da je ob poskusu vročitve prisotna še ena oseba kot priča.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja