Go to Top

Odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca

Odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca zahteva ravnanje v skladu z ZDR-1. Delodajalec je tako dolžan voditi postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi pri redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

Informativni izračun plače

Ali veste kako pravilno vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi? Kaj če je delavec upravičeno odsoten v času zagovora? Potrebujete pravni nasvet? Pišite nam na data@data.si ter se dogovorite za svetovanje!

Odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca je pogojevana z izkazanim utemeljenim razlogom. Odpoved pogodbe o zaposlitvi in postopek odpuščanja zaupajte strokovnjakom, saj ima neupoštevanje zakonskega postopka, lahko številke posledice.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca: obveznosti delodajalca

Zakon o delovnih razmerjih določa razloge za redno in izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakon določa, da mora delodajalec pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene obveznosti.

Potrebujete pomoč pri določitvi odpovednega roka in izračunu odpravnine?

Delavec ne sme kršiti obveznosti iz delovnega razmerja  v enem letu od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače določeno, vendar ne dalj kot v dveh letih.

Pisno opozorilo se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti in mu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.

Niste prepričani ali je bila odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca zakonita? Preverite pri naših pravnikih!

Praksa Vrhovnega sodišča glede odsotnosti delavca v času zagovora

Delodajalec je delavcu dolžan zagotoviti zagovor. Kaj pa, če je delavec upravičeno odsoten z delovnega mesta v času zagovora?

Ustaljena sodna praksa Vrhovnega sodišča glede odsotnosti v času zagovora pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je, da ne zadošča zgolj golo opravičilo oz. obvestilo delavca o odsotnosti, temveč je treba konkretno pojasniti zdravstvene težave in predložiti medicinsko dokumentacijo. Zgolj dejstvo bolniškega staleža samo po sebi še ne pomeni, da se delavec ne more udeležiti zagovora pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

 

Morda vas zanima tudi:

  1. Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen ča
  2. Koliko dni dopusta potrebujete za 16 prostih dni v decembru 2019
  3. Dodatek za nočno delo – ali je enak za vse?
  4. Minimalna plača z novim letom višja!
  5. Bruto – neto plača

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja