Go to Top

Kdaj vam pripada odpravnina?

Na nas se obračajo številni bralci, ki imajo vprašanja povezana z odpravnino ob koncu delovnega razmerja. Zbrali smo najpogostejša vprašanja ter nanje odgovorili.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa primere, ko je delavec upravičen do odpravnine.

Pravni nasvet

Kdaj delavcu pripada odpravnina?

Delodajalec je dolžan izplačati odpravnino:

Kakšna višina odpravnine pripada delavcu?

Delavcu pripada odpravnina v višini:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
  • 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače.

Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

Informativni izračun plače

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas in odpravnina

Delavec je upravičen do odpravnine pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Delavec ni upravičen do odpravnine:

  • v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
  • v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter
  • v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del,
  • prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja