Go to Top

Kolektivno odpuščanje delavcev

Kolektivno odpuščanje zaposlenih navadno pomeni odpuščanje večjega števila delavcev!

Kolektivno odpuščanje delavcev pomeni  odpuščanje večjega števila delavcev. Kolektivno odpuščanje delavcev zahteva izpolnjevanje posebnih obveznosti delodajalca, ki jih predpisuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Delodajalci, veste kakšne so vaše obveznosti, če se odločite za kolektivno odpuščanje? Tovrstne odločitve so seveda težke, a pravniki DATA d.o.o. opozarjamo, da je potrebno postopek izpeljati zakonito! Pišite nam torej na data@data.si in si še pravočasno zagotovite strokovno pomoč.

Informativni izračun plače

Kolektivno odpuščanje? Samo iz utemeljenega razloga!

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Za zakonitost kolektivnih odpustov mora obstajati utemeljen poslovni razlog. Poslovni razlog pomeni prenehanje potreb po opravljanju določenega dela, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih in podobnih razlogov na strani delodajalca. Slednje torej pomeni, da odpust ne sme biti povezan s posameznim delavcem.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Epidemija koronavirusa je marsikatero podjetje »prisilila« do tega, da je zaradi padca prihodkov, skoraj popolne ustavitve proizvodnega procesa začelo odpuščati delavce. Kakšen je postopek? Kakšne so obveznosti delodajalca?

Kolektivno odpuščanje – ko ni druge rešitve

Se je vaša proizvodnja popolnoma ustavila? V vašem primeru ne pride v poštev niti čakanje na delo od doma, katerega namen je ohranitev delovnih mest?

ZDR-1 je natančno opredelil kdaj gre kolektivno odpuščanje delavcev. Zakon določa, da gre za odpuščanje večjega števila delavcev, če delodajalec ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov postalo nepotrebno delo v obdobju 30 dni:

 • najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20 in manj kot 100 delavcev,
 • najmanj 10 odstotkov delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje najmanj 100, vendar manj kot 300 delavcev,
 • najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več delavcev.

Odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaposlenim bodo zakonite le, če je predhodno izdelan program razreševanja presežnih delavcev.

BRUTO NETO PLAČ

Program razreševanja presežnih delavcev

Program razreševanja presežnih delavcev mora vsebovati:

 • razloge za prenehanje potreb po delu delavcev,
 • ukrepe za preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev, pri čemer mora delodajalec preveriti možnosti nadaljevanja zaposlitve pod spremenjenimi pogoji,
 • seznam presežnih delavcev,
 • ukrepe in kriterije za izbiro ukrepov za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja, kot so: ponudba zaposlitve pri drugem delodajalcu, zagotovitev denarne pomoči, zagotovitev pomoči za začetek samostojne dejavnosti, dokup zavarovalne dobe.

Program razreševanja presežnih delavcev mora biti finančno ovrednoten.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kolektivno odpuščanje – obveznosti delodajalca

 • obveznost obveščanja in posvetovanja s sindikatom;
 • obveznost obveščanja Zavoda RS za zaposlovanje;
 • delodajalec je dolžan oblikovati predlog kriterijev za določitev presežnih delavcev;
 • upoštevati predloge Zavoda RS za zaposlovanje.

Kolektivno odpuščanje delavcev je zahteven proces in za takšno odločitev je potrebno sodelovanje pravnega strokovnjaka. Slednji namreč lahko, poleg svetovanja,  pripravi od programa razreševanja presežnih delavcev do dopisov za Zavod za zaposlovanje in sindikat.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja