Go to Top

Zaposlitev za polovični delovni čas za starše

Zaposlitev za polovični delovni čas za starše bo z začetkom šolskega leta spet aktualna.

Zaposlitev za polovični delovni čas za starše omogoča zakonodaja. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (lahko pa tudi več). To pravico starš pridobi pri svojem delodajalcu. To pomeni, da lahko svojo tedensko delovno obveznost zmanjša največ za polovico in ohrani večino pravic delavcev, ki delajo polni delovni čas.

Delodajalec mu mora v pogodbo o zaposlitvi zapisati določbo o opravljanju dela s krajšim delovnim časom od polnega. Lahko pripravi tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi, iz katerega je razvidno obdobje, v katerem starš dela krajši delovni čas od polnega in število ur dela na teden oziroma število ur dela na dan.

Da bo pogodba o zaposlitvi pravno formalno uredila medsebojne pravice delavca in delodajalca tako, da ne bo prihajalo do dvomov, sporov ali kazni inšpektorja za delo, vam priporočamo pravno svetovanje.

Kdaj ima starš pravico do zaposlitev za polovični delovni čas za starše?

Zaposlitev za polovični delovni čas za staršePravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima:

  • eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka
  • eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka
  • eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev

Pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega staršem malih otrok zagotavlja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Glede pravic iz socialnega zavarovanja in pravic iz delovnega razmerja je tak delavec v veliki meri izenačen z delavci, ki delajo polni delovni čas. Pravico do plačila za delo, ki mu jo zagotavlja delodajalec, ima sicer po dejanski delovni obveznosti. Zaposlitev za polovični delovni čas za starše torej pomeni tudi samo polovico plače.

Informativni izračun plače

Za zaposlitev za polovični delovni čas za starše pripada celoten dopust in regres

Zakon posebej določa, da delavcu, ki dela s krajšim delovnim časom, pripada minimalni letni dopust (ne samo sorazmerni del). Za večino ostalih zaposlenih, ki delajo skrajšani delovni čas, velja, da jim pripada le sorazmerni del regresa. Zaposlitev za polovični delovni čas za starše pa v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih prinaša celoten regres.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Imate v vašem podjetju pravilnik o letnem dopustuPravniki z izkušnjami na kadrovskem področju ga toplo priporočajo vsem delodajalcem, ki imajo tri ali več zaposlene. To je tudi ena od tem na našem brezplačnem seminarju o obveznostih, ki jih slovenska zakonodaja nalaga delodajalcem. Če boste svoje poslovanje uskladili z zakonodajo, se boste izognili neprijetnim obiskom različnih inšpekcij.

Kako delavec uveljavlja pravico za zaposlitev za polovični delovni čas za starše

Delovna doba staršem, ki delajo krajši delovni čas, vseeno teče. Prav tako imajo poravnane vse prispevke. Republika Slovenija namreč zagotavlja plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca za socialno varnost zaposlenega od sorazmernega dela minimalne plače do polne delovne obveznosti.

Pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti starš uveljavlja na centru za socialno delo. Na podlagi priznane pravice do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti center za socialno delo prijavi upravičenca v zavarovanje. K vlogi mora priložiti pogodbo o zaposlitvi z določbo o opravljanju dela s krajšim delovnim časom od polnega oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi, iz katere je razvidno obdobje, v katerem delate krajši delovni čas od polnega in število ur dela na teden oziroma število ur dela na dan.

Za skrajšan delovni čas se po Zakonu o delovnih razmerjih šteje vsak čas, ki je krajši od polnega delovnega časa. Ta pa je lahko od 36 do 40 ur tedensko. Zakon ne določa niti spodnje niti zgornje meje trajanja krajšega delovnega časa. To pomeni, da se lahko pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom sklene za poljubno število ur tedensko.

Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili zanimivih zgodb in koristih novic!

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Krajši delovni čas zaradi starševstva lahko koristijo tudi samozaposleni. Vabimo vas k udeležbi na brezplačnem izobraževanju, na katerem predstavljamo Prednosti in slabosti samozaposlitve. Na VEM točki Data lahko nato brezplačno in enostavno odprete s.p. ali d.o.o.

Pripravila: pravna služba podjetja Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja