Go to Top

Subvencioniranje najemnine: ste upravičeni?

Subvencioniranje najemnine za neprofitno stanovanje je eden od načinov za rešitev stanovanjskega problema

Subvencioniranje najemnine lahko znaša največ 80 odstotkov neprofitne najemnine. Do te pravice – subvencioniranje najemnine – so upravičeni:

  • najemniki v neprofitnem stanovanju,
  • najemniki v bivalni enoti (namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb),
  • najemniki v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide…),
  • najemniki v tržnem stanovanju,
  • najemniki v hišniškem stanovanju.
Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Težave s plačevanjem najemnine in ostalih življenjskih stroškov lahko omilite z dodatnim zaslužkom. Vabljeni na brezplačen seminar, kjer vam bomo pomagali ugotoviti, ali bi lahko s svojim hobijem ali poslovno idejo dobro zaslužili.

Kaj je primerna površina za vašo družino?

Za določitev, kdo je upravičen za subvencioniranje najemnine, se pri izračunavanju višine neprofitne najemnine upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda. Upošteva se do velikosti primerne površine, glede na število oseb po pravilniku iz 87. člena Stanovanjskega zakona. Najemodajalci uporabljajo pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj naslednje površinske normative:

Število članov gospodinjstvaPovršina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščinePovršina stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine
1-člansko od 20 m2 do 30 m2od 20 m2 do 45 m2
2-članskonad 30 m2 do 45 m2nad 30 m2 do 55 m2
3-članskonad 45 m2 do 55 m2nad 45 m2 do 70 m2
4-članskonad 55 m2 do 65 m2nad 55 m2 do 82 m2
5-članskonad 65 m2 do 75 m2nad 65 m2 do 95 m2
6-članskonad 75 m2 do 85 m2nad 75 m2 do 105 m2

V primeru, če lastnik stanovanja zaračunava nižjo najemnino, kot bi jo lahko, se subvencija izračunava od nižje najemnine.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Če v vas tli želja, da bi sami oblikovali svojo poslovno pot, smo vam lahko v podjetju Data, d.o.o., v veliko pomoč. Vabljeni na brezplačno izobraževanje o prednostih in slabostih samozaposlitve. Na VEM točki Data lahko hitro in brezplačno ustanovite s.p. ali d.o.o. Tudi v nadaljevanju podjetniške poti vam stojimo ob strani!

Subvencioniranje najemnine le, če nimate previsokih dohodkov

Dohodki najemnika ne smejo preseči določene meje. Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti za subvencioniranje najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi. Ta ne sme preseči višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 odstotkov ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine (ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih).

Se vam zdi, da so vam neupravičeno zavrnili vlogo za subvencijo najemnine? Pravniki podjetja Data, d.o.o., nudijo strokovno pomoč in svetovanje.

Potrebujete pravni nasvet? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si in zahtevajte ponudbo!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Koliko znaša subvencioniranje najemnine?

Subvencioniranje  najemnine oz. višina subvencije se določa na podlagi upoštevanja mesečne najemnina brez vpliva lokacije. Upošteva se dejanska velikost stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna velikost glede na število oseb po pravilniku za dodeljevanje subvencionirane najemnine. Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ 80 odstotkov neprofitne najemnine. Najemnik plača znižano najemnino, del za subvencioniranje najemnine pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja.

Subvencioniranje najemnine  se dodeli naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije. Subvencijo najemnine lahko uveljavljate na podlagi izpolnjene Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddate na tisti center za socialno delo, na območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče. Več o postopku uveljavljanja pravic iz javnih sredstev smo že pisali.

subvencioniranje najemnineK vlogi morate priložiti:

  • kopijo najemne pogodbe,
  • bančne izpiske vseh oseb, ki so navedene v najemni pogodbi,
  • zapisnik o točkovni vrednosti stanovanja (samo za neprofitna stanovanja),
  • potrdilo o zadnji plačani najemnini,
  • potrdilo o uvrstitvi na prednostno listo za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem v občini stalnega bivanja.

Dodeli se za dobo enega leta, v primeru najemne pogodbe, sklenjene za krajši čas, pa se dodeli za čas do izteka najemne pogodbe.

Naročite se na naše e-novice, da ne zamudite zanimivih zgodb in koristnih nasvetov!

Preberite tudi, kateri ostali socialni transferji so vam še na voljo.

Subvencija tržne najemnine

To subvencijo se dodeli najemnikom tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega bivališča, razen, če razpisa v občini ni bilo že več kot eno leto. Najemnik je upravičen do subvencije, subvencija se nakaže direktno lastniku najemnega stanovanja. Subvencija  tržne najemnine je mesečni znesek, ki predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Pri izračunu priznane tržne najemnine se upošteva najvišja tržna najemnina za kvadratni meter stanovanjske površine po statističnih regijah (12 regij – od 4 evrov za m2 do največ 7 evrov za m2). Če pa je dejanska tržna najemnina nižja od priznane tržne najemnine, se upošteva dejanska najemnina.

Subvencioniranje najemnine v  hišniškem stanovanju

Do subvencije za hišniško stanovanje so upravičeni hišniki, ki so sklenili najemno pogodbo za hišniško stanovanje pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona – pred 19. 10. 1991 in v stanovanju še prebivajo, ter še opravljajo hišniška dela, ali del ne opravljajo več zaradi upokojitve ali razlogov, ki niso nastali po njihovi krivdi in za uporabo stanovanja plačujejo tržno najemnino. Po smrti najemnika hišniškega stanovanja se pravica prizna tudi njegovemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju. Subvencija za hišniško stanovanje se izračuna na enak način kot subvencija za tržno stanovanje.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja