Go to Top

Štipendije po epidemiji in novosti interventne zakonodaje

Štipendije in pogoji štipendiranja so se v okviru interventne, protikoronske zakonodaje (ZIUOOPE) spremenili. Ukrepi vplivajo tudi na koriščenje bodisi kadrovskih štipendij ali Zoisovih štipendij. Ukrepi na področju štipendiranja bodo veljali od 1. junija 2020 do (predvidoma) 31. decembra 2020. Razen ukrepov iz 59.člena ZIUOOPE, ki se uporabljajo najpozneje do zaključka šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Ste podjetje, ki ima dolgoletno tradicijo štipendiranja? Ste se v obdobju epidemije znašli v dilemi, kakšne ukrepe sprejeti in kako urediti delovnopravna razmerja z delavci? Vabljeni na naš webinar, kjer vam bo pravnica, Manja Veličkovič, predstavila ukrepe, ki so delodajalcem na voljo v okviru interventne zakonodaje.

Informativni izračun plače

Štipendije so po zakonu ZIUOOPE v mirovanju!

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Štipendije oz. štipendijsko razmerje v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 so podane v mirovanje. To je v namen izogibanju vračila štipendij vsem štipendistom, ki zaradi posledic epidemije koronavirusa ne bodo napredovali v višji letnik oz. ne bodo pravočasno zaključili izobraževanja.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Pridobitev Zoisove štipendije po ZIUOOPE

Načelo enake obravnave vseh vlagateljev se bo upoštevalo za uveljavitev tistih izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisovih štipendij, ki jih bodo vlagatelji dejansko lahko uveljavljali.

Vlagatelji za dodelitev Zoisovih štipendij ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljajo izjemni dosežek, ki so jih dosegli v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019. Uveljavljanja dosežkov iz leta 2019/2020, zaradi načela enake obravnave, ne bo mogoče uveljavljati.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Vračanje štipendij po ZIUOOPE

Zakon predvideva tudi možnost dogovora o daljšem odlogu vračila oziroma obročnem vračanju štipendije. Dijak oz. študent mora še pred rokom za plačilo podati prošnjo za podaljšanje odloga vračila oziroma za spremembo dogovora o obročnem vračanju pri dodeljevalcu štipendije. Vlogo mora oddati na pristojen CSD, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Dodati mora izjavo, da svoje obveznosti iz obstoječega dogovora zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo ne more izpolniti oz. ne more izpoln iti v roku.

ZNESEK REGRESA 2020

Kadrovske štipendije po ZIUOOPE

Za kadrovske štipendije je predvidena možnost prilagoditve obveznosti tako v korist štipendistov kot delodajalcev. Ukrepi za te štipendije se uporabljajo najpozneje do zaključka šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021. ZIUOOPE omogoča tudi, da delodajalcu ni treba vrniti celotnega zneska prejetega sofinanciranja kadrovskih štipendij. To je pogojeno, da delodajalec v roku enega leta po prenehanju pogodbe o zaposlitvi štipendistu ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto. V primeru, da štipendist zavrne novo pogodbo o zaposlitvi, ob predložitvi dokazil, delodajalcu ni treba vrniti prejetih sofinanciranih zneskov kadrovske štipendije.

V primeru ko delodajalec zapre svoje podjetje, je ta prost obveznosti zaposlitve štipendista. Ni mu treba vrniti niti zneskov sofinancirane kadrovske štipendije.

BRUTO NETO PLAČA

Štipendije in likvidnostne težave delodajalca

Zaradi likvidnostnih težav se lahko delodajalec dogovor o zamiku izplačila štipendij za največ šest mesecev ali pa po preteku šestih mesecev delodajalec v enkratnem znesku poravna vse zamujene obveznosti.

Delodajalec ni dolžan vrniti prejetega zneska sofinanciranja kadrovske štipendije tudi v primeru, ko je štipendistu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, pri čemer je delovno razmerje trajalo manj kot eno leto. V tem primeru mora podati izjavo, da je pogodbo o zaposlitvi odpovedal zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja