Go to Top

Regres na porodniški in bolniški

Po objavi prispevka o regresu smo dobili številna vprašanja, ali pripada regres na porodniški in ob daljši bolniški odsotnosti. Odgovor je: vsekakor.

regres-na-porodniski

Pravico do regresa imajo namreč vsi zaposleni. Regres morajo torej v skladu z zakonodajo prejeti vsi zaposleni, to so vsi, ki imajo v posameznem koledarskem letu veljavno pogodbo o zaposlitvi. Velja za pogodbe za določen ali nedoločen čas. Regres na porodniški in bolniški je torej zakonska pravica.

Regres v javni upravi

Regres 2018 za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2018 dalje znaša 842,79 evra bruto (to je 638 evrov neto). Kolektivna pogodba na ravni dejavnosti pa lahko določa tudi višji regres.

Z letom 2018 se za vse zaposlene v javnem sektorju, tudi tiste z višjimi plačami, uveljavi regres za letni dopust v višini zakonskega minimuma, torej 842,79 evra bruto oziroma 638 evrov neto. Ministrstvo za javno upravo je sredi januarja letos izdalo pojasnila glede plač, povračil stroškov in drugih ukrepov v letu 2018. Ker dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust 2018 ni bil sklenjen, bo treba javnim uslužbencem izplačati regres 2018 v višini minimalne plače. Doslej je namreč veljalo, da so javni uslužbenci, ki so bili uvrščeni v višji plačni razred, dobili nižji regres kot tisti, ki so prejemali nižje plače.

Si želite sami določiti višino svojega “regresa”? Razmislite o samozaposlitvi! Na naši VEM točki lahko hitro, enostavno in brezplačno registrirate podjetje. Morda za začetek popoldanski s. p.?

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Nakazilo do 1. julija

Naj spomnimo: regres za letni dopust mora biti izplačan najpozneje do 1. 7. 2018. Po tem datumu je lahko izplačan le, če se delodajalec znajde v resnih likvidnostnih težavah in le, če to omogoča kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca. Za poznejše izplačilo morata biti torej hkrati izpolnjena oba navedena pogoja. To pa je v praksi zelo redko. V takem primeru mora biti regres izplačan do 1. novembra. Velja torej tudi za delavce in delavke, ki so začasno odsotni z dela zaradi bolezni ali poškodbe ali pa zaradi varstva in vzgoje otroka (porodniška odsotnost).

Pravica do regresa za letni dopust je namreč povezana s pravico delavca do letnega dopusta. V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih pridobi delavec pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, torej sklenjeno veljavno pogodbo o zaposlitvi. Regres a porodniški vam torej pripada.

Kaj pa delavci, ki se zaposlijo po začetku leta ali jim delovno razmerje preneha med koledarskim letom? Ti imajo pravico do ene dvanajstine letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Podobno velja za delavce, ki imajo v posameznem koledarskem letu več krajših zaposlitev.

Regres za skrajšani delovni čas

Višina regresa za letni dopust pa je odvisna tudi od tega, ali zaposleni dela poln ali skrajšani delovni čas. Delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, namreč pripada le sorazmerni del regresa. A pozor: to ne velja za zaposlene, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

Torej tudi vse mlade mamice, ki ste celotno leto 2018 na porodniškem dopustu in letos niti en sam dan ne boste v službi – pripada vam dopust za leto 2018 in regres na porodniški v celotni višini, ki mora biti nakazan do 1. julija.

Če imate kakršno koli vprašanje o pripravi pogodb o zaposlitvi, ali pa vas zanima pravica do regresa, vam nudimo pravno svetovanje.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja