Go to Top

ZDoh-2: kakšne bodo spremembe pri dohodnini

Na kaj bodo vplivale spremembe ZDoh-2

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) se spreminja, in sicer s 01.01.2022. Sprejete spremembe ZDoh-2 bodo vplivale na davčno osnovo fizičnih oseb. Nižjo obdavčitev bodo občutili vsi slovenski davčni rezidenti, ki prejemajo plačo in druge dohodke iz zaposlitve, ki oddajajo nepremičnine v najem in tudi tisti, ki opravljajo samostojno dejavnost.

Izračunajte si plačo!

V nadaljevanju na kratko povzemamo spremembe, ki jih bomo razdelali v člankih v prihodnjih dneh.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Izvzeti dohodki po Zdoh-2

S spremembo bodo spodnji dohodki neobdavčeni z dohodnino:

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

  • Družinske pokojnine po Zakonu o pokojninske in invalidskem zavarovanju
  • Izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom in študentom iz šolskega sklada

Boniteta za osebno vozilo na električno pogon

Od 2022 bo znašala boniteta za vozila, ki so dana tudi v zasebno rabo zaposlenim, nič. Do sedaj velja, da se v davčno osnovo všteva 0,3 % nabavne vrednosti električnega vozila, do vrednosti 60.000 eur.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

računovodsko svetovanje

Prijavite se na seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Plačilo za poslovno uspešnost

Obdavčitev nagrade za poslovno uspešnost je v novem ZDoh-2 spremenjena v smislu, da je manjša omejitev in manj je pogojev. To bodo najbolj občutili tisti zaposleni, ki imajo povprečno mesečno plačo višjo od povprečne v Sloveniji. Do te višine se dohodnina namreč ne bo obračunala.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Davčna olajšava za zaposlovanje (S.P.)

Podjetniki bodo deležni enake obravnave glede davčnih olajšav po ZDoh-2, kot pripadajo pravnim osebam. Davčne olajšave za zaposlovanje se širijo na zaposlovanje oseb s tako imenovanim deficitarnim poklicem. Višina olajšave za te primere je 45 % plače te osebe za prvih 24 mesecev zaposlitve. Na novo bo možno uveljavljati olajšavo v višini 55 % plače za prvih 24 mesecev, v ZDoh-2, za prvo zaposlitev oseb mlajših od 25 let.

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Davčna olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (S.P.)

Samostojnim podjetnikom je z ZDoh-2, enako kot družbam, dvignjena omejitev, iz 20 % na 80 % povprečne plače zaposlenih v RS, ki nudijo praktično delo v sklopu strokovnega izobraževanja.

Davčna olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod (S.P.)

Nova olajšava v ZDoh-2 bo omogočala dodatno znižanje davčne osnove, če bodo podjetniki vlagali v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in v okolju prijazne tehnologije, bolj zdrav transport ipd. Davčna olajšava znaša 40 % od investiranega zneska.

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO PRI NAS!

Davčna olajšava za donacije (S.P.)

Davčna olajšava za donacije se zvišuje iz 0,3 % od obdavčljivih prihodkov na 1 %. Hkrati se doda med dodatne olajšave 0,2 % tudi izplačane donacije za športne namene. Do sedaj je bila dodatna olajšava po ZDoh-2 omejena za kulturne namene in prostovoljna društva, ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Dohodek od najemnin bo doživel kar dve spremembi. Najprej gre za znižanje normiranih odhodkov iz 15 % na 10 %. Hkrati pa se občutno niža tudi davčna stopnja iz 27,5 € na 15 %. Najemodajalec se bo tudi lahko odločil, ali se bo dohodek vštel v letni izračun dohodnine ali bo plačeval enkratni davek.

Kapitalski dobički

Dobički iz kapitala se po 15 letih ne bodo več obdavčevali. Do sedaj velja 20 letno obdobje. Povsem novo določilo bo v ZDoh-2, da se bodo zavezanci lahko odločili glede obdavčitve in o tem obvestili davčni urad. Ali bodo izbrali cedularno, enkratno, obdavčitev, ali pa se bo dohodek všteval v letni izračun dohodnine. Stopnja davka se tudi za dobičke iz kapitala znižuje iz 27,5 % na 25 %.

Poznate normirani s.p.?

Splošna olajšava

Po novem Zdoh-2 se bo splošna davčna olajšava za rezidente dvignila postopoma od 3.500 eur do 7.500 eur. Po letih bo razporejeno tako:

  • 2022: 4.500 eur
  • 2023: 5.500 eur
  • 2024: 6.500 eur
  • od 2025 dalje: 7.500 eur

Izračun za dodatno olajšavo ostaja enak.

Nova seniorska olajšava

Osebna olajšava bo po novem ZDoh-2 za osebe po dopolnjenem 70. letu starosti, in sicer v višini 7.500 eur.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Posebna osebna olajšava

Spremembo bodo občutili tudi tisti, ki imajo status dijaka ali študenta in dosegajo dohodke za opravljeno začasno ali občasno delo. Olajšava bo priznana v fiksnem znesku 3.500 eur in se ne bo višala v prihodnjih letih, kot velja za splošno.

Želite registrirati s.p.?

Stopnje dohodnine

Tudi dohodninska lestvica bo doživela spremembo z ZDoh-2 in sicer se spreminja stopnja davka v zadnjem najvišjem razredu. Iz 50 % na 45 % za davčno osnovo nad 72.000 eur.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja