Go to Top

Davčna osnova – koliko davka bo plačal s.p.?

Davčna osnova s.p. se lahko ugotavlja na dva načina

Davčna osnova z upoštevanjem normiranih odhodkov je precej poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove.

Samostojni podjetnik se mora že med postopkom ustanovitve podjetja odločiti, ali bo vodil poslovne knjige ali bo izbral t. i. status normiranca. V prvem primeru lahko izbira med enostavnim ali dvostavnim knjigovodstvom, medtem ko je za normiranca dovolj, da vodi le davčne evidence. T. i. normirancem ni potrebno voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki nastajajo pri poslovanju. Zavezanci vodijo le evidenco prihodkov, register osnovnih sredstev ter evidentirajo zalogo. Slednje velja, če imajo pri svojem poslovanju opravka z nakupom ter prodajo trgovskega blaga in materiala (npr. gostinci, slaščičarji, trgovine ipd.).  V primeru, da so registrirani za DDV poročanje, pa obvezno vodijo tudi evidenco prejetih in izdanih računov. Tudi davčna osnova je odvisna od načina vodenja poslovnih knjig.

Če ste se odločili za status normiranca, boste morali Finančni upravi RS oddati davčni obračun. Predlagamo, da se tega lotite čimprej, da ga ne boste zaključevali v zadnjem trenutku. Vabljeni na delavnico, na kateri se naučite izdelati davčni obračun! Na delavnici boste tudi izračunali, koliko prispevkov za socialno varnost boste morali plačevati v prihodnjem letu.

Na delavnici se naučite izdelati davčni obračun, ki ga morate oddati Finančni upravi RS, če poslujete na podlagi normiranih odhodkov ter določiti zavarovalno osnovo za tekoče poslovno leto.

Davčna osnova s.p. – kako se ugotavlja?

Davčna osnova s.p.Davčna osnova s.p. se torej lahko ugotavlja na dva načina:

  • Normirani s.p.: davčna osnova s.p. se ugotavlja tako, da se od vseh davčno priznanih prihodkov odšteje 80 odstotkov normiranih odhodkov. Davčne osnove ni možno zniževati z uveljavljanjem olajšav.

Informativni izračun za normirance

  • “Navadni s.p.”: davčna osnova s.p. se ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov. Davčna osnova s.p. je torej podjetnikov dobiček. Pri navadnem s.p. je davčno osnovo možno zniževati tudi z uveljavljanjem olajšav.

Normiranec le pod določenimi pogoji

Davčna osnova s.p. se na podlagi normiranih odhodkov lahko uveljavlja samo, če so izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji za to.

Kljub temu, da zakonodaja normirancem ne predpisuje obveznega vodenja vseh poslovnih knjig, morajo ti voditi določene evidence. Katere so njihove bistvene mesečno obveznosti, razlagamo na seminarju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov ni vedno optimalna odločitev za vsakega podjetnika. Posvetujte se z našimi strokovnjaki, kaj se vam glede na vašo dejavnost in pričakovane prihodke najbolj izplača. Načeloma pa velja, da se davčna osnova s.p. ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov pri tistih zavezancih, ki imajo manj stroškov, kot znašajo normirani odhodki.

Davčna osnova s.p. – kako jo spremeniti?

Če želite spremeniti ugotavljanje davčne osnove, torej preiti iz navadnega v normirani s.p. ali obratno, morate to Finančnemu uradu RS priglasiti najkasneje do 31. marca. Ta postopek vam lahko uredi računovodja ali pa sami, če svoje knjigovodstvo vodite sami. Pri nas se tega naučite v petih urah.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja