Go to Top

Samozaposlovanje – trendi

Samozaposlovanje nudi več fleksibilnosti

Samozaposlovanje je oblika zaposlitve, ko oseba na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Tako delo omogoča več fleksibilnosti za izvajalca del in naročnika kot redna zaposlitev. Ustanovitev s.p. ali gospodarske družbe v Sloveniji določa Zakon o gospodarskih družbah.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Samozaposlovanje – registracije in zapiranja

Samozaposlovanje in z njim povezani trendi so se v zadnjih letih močno spremenili glede števila dela prek s.p.-ja. Po podatkih agencije Ajpes, je bilo v letu 2020 registriranih 94.978 samozaposlenih, kar je skoraj polovica vseh poslovnih subjektov v Sloveniji. Samozaposlovanje je bilo v preteklih letih manj pogosto. Leta 2014 je bilo namreč zabeleženih 64.351 samozaposlenih, v letu 2005 pa je število teh znašalo še manj, samozaposlenih je bilo takrat namreč 50.146.

Pod samozaposlene osebe spadajo tako samostojni podjetniki posamezniki kot tudi osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetje. V letu 2020 je bilo slednjih 21.350, oseb, ki opravljalo poklicno dejavnost, pa je bilo 6.464. Preostali delež zavzemajo samostojni podjetniki posamezniki.

podjetniško svetovanje

Samozaposlovanje – samostojni podjetniki posamezniki

V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo manj vpisov in tudi manj izbrisov samostojnih podjetnikov kot v enakem obdobju lani. Skupni seštevek na novo vpisanih samostojnih podjetnikov v prvem trimesečju leta 2021 je nanesel 3.917, kar je za 301 na novo samozaposlenih manj kot v letu 2020. Izbrisanih pa je bilo v letošnjem letu kar 1.812 samostojnih podjetnikov manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo kar 4.218. V letu 2020 jih je bilo tako v register vpisanih skupno 15.395 samostojnih podjetnikov posameznikov, izbrisanih pa 14.438.

Prijavite se na e-novice

Samozaposlovanje – s kakšnimi pogoji se samostojni podjetnik srečuje

Delo prek s.p.-ja po eni strani omogoča več fleksibilnosti kot zaposlitev pri delodajalcu. Samozaposleni pa se posledično srečujejo z več tveganji, kot so koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, slabša osnova za pridobitev kredita ter skrb glede višine pokojnine. Samostojni podjetnik za začetek poslovanja ne potrebuje osnovnega kapitala. Za svoje obveznosti je odgovoren z vsem svojim premoženjem, ne glede na to, ali gre za premoženje v okviru dejavnosti ali za premoženje iz privatne sfere.

Preberite tudi: Samozaposlitev ali zaposlitev

Samozaposlovanje – zaprtje s.p.

Samostojni podjetnik mora pred zaprtjem s.p.-ja o tem obvestiti vse svoje stranke, upnike, dolžnike in poslovne partnerje. Prav tako pa mora podjetnik izterjati oziroma poravnati vse odprte obveznosti, saj je po zaprtju še vedno odgovoren za vse neporavnane obveznosti.

  • 1. korak: izbris iz Poslovnega registra Slovenije
  • 2. korak: odjava iz obveznih socialnih zavarovanj
  • 3. korak: zaprtje poslovnega računa na banki
  • 4. korak: obveznosti do FURS-a

računovodsko svetovanje

Oblike pridobitne dejavnosti

Najpogostejši obliki opravljanja pridobitne dejavnosti sta samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjo. Druge mogoče oblike pa so še družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha družba, delniška družba, komanditna delniška družba in evropska delniška družba. Ustanovitev podjetja je možna tudi na DATA točki. Postopek ustanovitve s.p. ali d.o.o. in morebitnih kasnejših sprememb je brezplačen, hiter in enostaven.

Rezervirajte termin za registracijo podjetja sedaj

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja