Go to Top

Izračun kreditne sposobnosti

Izračun kreditne sposobnosti posameznika je z letošnjim letom malce drugačen. Minimalna plača se je namreč dvignila na znesek 1.024,24 EUR bruto. Ta dvig pa vpliva na izračun kreditne sposobnosti posameznika, s katerim se določi ali in v kakšni višini lahko posameznik dobi odobren kredit. Kaj še lahko vpliva na ta izračun pri posamezniku?

Informativni izračun plače

Minimalna plača kot merilo za izračun kreditne sposobnosti

Izračun kreditne sposobnosti temelji na osnovni predpostavki, da mora kreditojemalcu po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb glede na višino dohodka ostati najmanj znesek v višini 76% minimalne bruto plače in tudi znesek za preživljanje družinskih članov. V primerjavi z lanskim letom se je znesek, ki mora kreditojemalcu ostati, povečal za 64 evrov, kar pomeni, da mora kreditojemalcu po plačilu kredita ostati vsaj 778,42 EUR.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Na izračun vpliva tudi dejstvo, da preživljate otroka

Če potrošnik po zakonu preživlja družinskega člana ali drugo osebo, mu mora ostati znesek v višini prejemka, določenega za preživljanje, ki po zakonu znaša do 402,18 evra. Znesek za preživljanje otroka v dvostarševski družini znaša 237,29 EUR.

Informativni izračun dohodnine

Kateri prihodki se vštevajo v izračun?

V izračun kreditne sposobnosti se štejejo vsi prihodki, ki so kot takšni definirani v Zakonu o dohodnini. To so dohodki iz delovnega razmerja, dohodki iz dejavnosti, pokojnine, prejemki od oddaje nepremičnin, finančnih investicij ter drugih virov. Med prihodke pa se ne štejejo npr. jubilejne nagrade.

Pravni nasvet

Izračun kreditne sposobnosti v času epidemije Covid-19

Epidemija Covid-19 in z njo povezane gospodarske posledice so bistveno vplivala na višino dohodkov potrošnikov.  Posledično tudi na izračun kreditne sposobnosti. Banka Slovenija je zato lansko leto dopolnila Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva in dodala 9.a člen. Ta govori o tem, da lahko banka pri izračunu letnega dohodka potrošnika izključi dohodke, ki jih je potrošnik prejel v obdobju, ko je bila na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). To pa v primeru, če so bili dohodki nižji od dohodkov pred razglasitvijo epidemije COVID-19.

Omenjeno možnost banke lahko upoštevajo, ko opravljajo izračun kreditne sposobnosti. To pomeni, da je način izračuna v popolni diskreciji posamezne banke.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam za na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja