Go to Top

Minimalna plača 2021 in subvencija po PKP8

Minimalna plača 2021 bo za marsikaterega delodajalca v težkih epidemioloških razmerah, predstavljala dodatno breme. PKP8 določa, da bo država delodajalcem zaradi dviga minimalne plače v 2021 pomagala na dva načina. Od januarja do junija 2021 s subvencijo v višini 50 EUR. Od julija do decembra 2021 pa bo minimalna osnova za obračun prispevkov enaka minimalni plači (1.024,24 EUR).

Informativni izračun plače

Potrebujete zanesljivo računovodstvo, ki Vam nudi tudi prepotrebne dodatne informacije ali svetovanja iz področja davkov, delovno-pravnih razmerij, delovnih dovoljenj ipd.?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Pri podjetju DATA d.o.o. lahko najdete celovit in strokoven računovodski servis. Pri nas lahko najdete tudi dopolnjujoče storitve, kot so storitve virtualne pisarne, davčni strokovnjaki, pravniki, strokovnjaki za delo tujcev in še mnogo več! Tudi tema, kot je minimalna plača 2021, je v zadnjem času predmet dvoma več delodajalcev. Zato se vedno več delodajalcev poslužuje svetovanja naših strokovnjakov!

Pišite nam na [email protected] za ponudbo!

Informativni izračun dohodnine

Katerim delodajalcem pripada subvencija?

Delodajalec je za vsakega zaposlenega, ki mu pripada minimalna plača 2021 in ki dela polni delovni čas, upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 eurov. V plačo zaposlenega se ne vštevajo dodatki, določeni z zakonom in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva del plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Subvencionirana minimalna plača 2021 pripada tudi delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Višina subvencije je sorazmerna delovnemu času, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

 

Informativni izračun za normirance

Katerim delodajalcem subvencionirana minimalna plača 2021 ne pripada?

Subvencionirana minimalna plača 2021 ne pripada delodajalcem, ki so neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije. Prav tako ne pripada uporabnikom občinskih proračunov, tujim diplomatskim predstavništvom in konzulatom, mednarodnim organizacijam in njihovim predstavništvom ter institucijam, organom in agencijam EU v Republiki Sloveniji.

Izračun dohodnine 2020 – olajšava za otroke

Kako pridobiti subvencijo?

Za pridobitev subvencije delodajalec na FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je bila zaposlenemu obračunana in izplačana minimalna plača 2021. Predložiti mora tudi podatke, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije. Upravičenec predloži izjavo v elektronski obliki najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021.

Pravni nasvet

Subvencionirana minimalna plača 2021 – obveznosti delodajalca

Delodajalec, katerega zaposlenim se izplačuje minimalna plača 2021 na podlagi pridobljene subvencije, bo moral v določenih primerih subvencijo vračati. To se zgodi, če bo prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev. Prav tako tudi v primeru izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021.

Informativni izračun dnevnice

Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ta omejitev se nanaša le na delavce, ki jim pripada minimalna plača 2021, če je bil delodajalec zanje upravičen do prejemanja subvencije. Prav tako ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja