Go to Top

Krajši delovni čas zaradi starševstva – obetajo se spremembe!

Krajši delovni čas zaradi starševstva

Krajši delovni čas zaradi starševstva – Državni svet Republike Slovenije je v zakonodajni postopek vložil predlog Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. V predlogu Zakona predlagajo izenačitev višine plačanih prispevkov za socialno varnost delavcev, ki so zaposleni za krajši delovni čas zaradi koriščenja pravice do krajšega delovnega časa po 50. členu ZSDP-1 ( krajši delovni čas zaradi starševstva ) s tistimi delavci, ki te pravice ne koristjo.

Informativni izračun plače

Bi želeli koristiti krajši delovni čas zaradi starševstva, hkrati pa odpreti podjetje? Ali veste, katera oblika se vam najbolj izplača? V podjetju Data d. o. o. tudi v teh časih za vas organiziramo brezplačna izobraževanja na to temo. Udeležite se našega brezplačnega webinarja “Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja,” na katerem vam podamo uporabne informacije in vam svetujemo. Za dodatna vprašanja nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 600 1530.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Sprememba zakona sprejeta

Državni zbor je na svoji seji 21.10.2020 sprejel spremembo zakona o starševskem varstvu, Centri za socialno delo pa morajo krajši delovni čas zaradi starševstva – njegov obseg in trajanje – uskladiti najpozneje do 30. junija 2021.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Krajši delovni čas zaradi starševstva – kdo ga lahko koristi?

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima eden od staršev. Slednji neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka. Pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev.

Pravni nasvet

Zaposleni se za uveljavljanje pravice za krajšega delovnega časa zaradi starševstva odločajo zgolj zaradi potrebe po zagotavljanju varstva otroka  . To  je seveda tudi namen pravice. S tem naj bi si izboljšali možnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Vendar so z uveljavljanjem te pravice v slabšem položaju kot ostali zaposleni. Delo s krajšim delovnim časom ima za posledico nižje plačilo za opravljeno delo.  To je z vidika sorazmernosti opravljenega dela seveda ustrezno, vendar pa ima uveljavljanje te pravice za posledico tudi nižjo pokojninsko osnovo in posledično nižjo pokojnino.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Krajši delovni čas zaradi starševstva čas popoldanski s.p. – možna kombinacija

Ne le spremembe Zakona o starševskem varstvu, spremembe so letos tudi z novelo ZPIZ-2G, ki vsem, ki koristijo pravice iz naslova starševstva – torej tudi krajši delovni čas zaradi starševstva – omogočajo, da obdržijo svoj popoldanski s.p.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja