Go to Top

Izplačilo regresa 2021 za nelikvidna podjetja

Izplačilo regresa 2021 je zakonska obveza

Izplačilo regresa 2021 je zakonska obveza delodajalcev, da do 1.7.2021 delavcem izplačajo regres za letni dopust. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa določa izjemo od tega pravila in sicer za delodajalce, ki so nelikvidni.

Informativni izračun plače

Izplačilo regresa 2021 in njegova višina

Minimalno izplačilo regresa 2021 je določeno najmanj v višini minimalne plače, ki je za leto 2021 določena v znesku 1.024,24 EUR. V kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, pa je lahko določeno tudi višje izplačilo regresa 2021.

Zakon o dohodnini v 44. členu določa, da je regres v višini celotne zadnje znane povprečne plače v državi neobdavčen, torej ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije dohodnine. Če podjetje izplača višji regres od povprečne bruto plače, bo razlika obremenjena s prispevki in obdavčena z dohodnino.

Informativni izračun za normirance

Izplačilo regresa 2021 do 1. novembra 2021

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

V skladu s  kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi tudi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Regres se lahko izplača v več delih, vendar mora biti zadnji del izplačan najkasneje do predpisanih rokov.

Informativni izračun dnevnice

Kdaj je podjetje nelikvidno?

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v  14. členu določa, da je podjetje trajneje nelikvidno, če :

  • za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem letnem poročilu;
  • sredstva na računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice;
  • več kot dva meseca zamuja z izplačilom plač ali plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačilom plač delavcem.

Podjetju, ki bo izplačilo regresa 2021 izvedlo najkasneje do 1. novembra ni potrebno vnaprej dokazovati nelikvidnosti.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Izplačilo regresa 2021 po 1. novembru

Če bo delodajalec izplačilo regresa 2021 realiziral po 1. novembru, mu grozi plačilo globe v višini od 3.000 do 20.000 evrov. Delovni inšpektor lahko delodajalca kaznuje le za že storjene prekrške. Z ureditveno tožbo delodajalcu naloži spoštovanje delovnopravnih predpisov v prihodnje, ne more pa podjetju naložiti poplačilo terjatev iz naslova izplačila regresa ali dodatkov za delo.

Pravni nasvetKako lahko delavec zahteva izplačilo regresa 2021?

V kolikor se delodajalec ne drži zakonskih obveznosti izplačila regresa za letni dopust, lahko delavec naperi tožbo zoper delodajalca na pristojno delovno sodišče, pri tem pa mora upoštevati zastaralni rok za terjatve iz delovnega razmerja, ki znaša 5 let.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja