Go to Top

Odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti – kako?

Odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti

Odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti je eden izmed načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi na strani delodajalca. Kaj o tem o pravi Zakon o delovnih razmerjih? Naši pravniki vam lahko svetujejo tudi glede različnih razlogov, ko gre za odpoved delovnega razmerja! Bi potrebovali strokovno plačljivo svetovanje? Pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si za ponudbo. Omenjena kontakta pa uporabite tudi, v kolikor je v vašem načrtu odprtje s.p. ali ustanovitev d.o.o.! Veste, kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec s.p.?

Ustanovitev podjetja

Kdaj gre za utemeljeno odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti?

ZDR-1 opredeljuje odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti zaradi nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov oziroma neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela. Kdaj gre za nedoseganje delovnih rezultatov? Kdaj gre za nedoseganje pogojev za opravljanje dela? Kako na zakonit način podati odpoved zaradi nesposobnosti? Kakšne so pravice delavca v takšnem primeru odpovedi? Razlog za odpoved zaradi nesposobnosti mora biti utemeljen. V kolikor bo delavec zaradi takšne odpovedi uveljavljal sodno varstvo, je breme dokazovanja na delodajalcu. Odpoved zaradi nesposobnosti mora namreč biti sprejemljiva in preverljiva.

Razlog za odpoved pogodbe zaradi nesposobnosti je lahko sledeč:

 • nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov (npr. delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno), oziroma
 • neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona (npr. prenehanje trajanje mandata delavca na določenem delovnem mestu).

Za odpoved zaradi nesposobnosti bo delodajalec moral imeti konkretne razloge, predvsem pa mora delodajalec vedno izhajati iz pogodbene narave delovnega razmerja.  V kolikor ste delodajalci v dilemi, ali imate konkretne razloge za odpoved zaradi nesposobnosti, vam lahko svetujejo naši pravni svetovalci! Kontaktirajte jih na 01/600-1530 ali data@data.si za več informacij.

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

Odpoved zaradi nesposobnosti – kakšen je postopek?

Kako poteka postopek, ko gre za odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti?

 1. delodajalec mora podati odpoved najkasneje v šestih mesecih od nastanka utemeljenega razloga;
 2. delodajalec mora delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti. Pisna seznanitev se lahko opravi tudi po elektronski poti;
 3. zaposlenemu mora omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen izjemoma;
 4. pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata ali druga, s strani delavca pooblaščena oseba.
 5. zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj z drugih področij dela, delodajalec delavcu ne more ponuditi zaposlitve na drugem delovnem mestu.

Preberite tudi – Kako odpreti sp? Kako se pripraviti ter kakšen je postopek?

pravno svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Odpoved zaradi nesposobnosti – kakšen je odpovedni rok?

Odpovedni rok, kadar gre za odpoved delovnega razmerja zaradi nesposobnosti, je naslednji:

 • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu: je 15 dni.
 • od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu: je 30 dni.
 • nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu: odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni.
 • nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu: je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se ga izplača?

Odpoved zaradi nesposobnosti – kakšne so pravice delavca?

Delavec, ki mu je bila vročena odpoved delovnega razmerja iz razloga nesposobnosti ima naslednje pravice:

 • delavcu pripada odpravnina (zaposlen več kot 1 leto);
 • delavec ima pravico v roku tridesetih dni od prejema odpovedi pred pristojnim delovnim sodiščem vložiti tožbo in z njo izpodbijati zakonitost predmetne odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
 • delavec se je dolžan prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitev roku treh delovnih dni po vročitvi odpovedi;
 • zaradi pridobitve pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti se je delavec dolžan v roku tridesetih delovnih dni po prenehanju delovnega razmerja javiti na pristojni območni enoti Zavoda za zaposlovanje;
 • delavec ima v času odpovednega roka pravico do odsotnosti v trajanju 2 uri na teden zaradi iskanja zaposlitve.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja