Go to Top

Licenca Skupnosti za transportno dejavnost – pogoji se zaostrujejo

Licenca Skupnosti je dovoljenje za opravljanje dejavnosti prevozov v mednarodnem cestnem prometu. 6. avgusta letos je pričel veljati spremenjen Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki uvaja nove, ostrejše pogoje za pridobitev in ohranitev licence Skupnosti. Uskladitev z novimi pogoji je obvezna najkasneje do 23. 11. 2020!

Informativni izračun plače

Se vaše podjetje ukvarja s transportom? Vas zanima kakšne prednosti vam lahko prinese licenca Skupnosti? Bi jo želeli pridobiti, a ne veste kako in pod kakšnimi pogoji? Pišite nam na data@data.si ter še pravočasno priskrbite preverjene informacije in strokovno pomoč!

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Licenca Skupnosti – pogoji za pridobitev

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Licenca Skupnosti je pogojevana z določenimi zahtevami. Tako morajo podjetja, da jim je licenca dodeljena izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imajo dober ugled – nekaznovanost,
  • imajo ustrezen finančni položaj,
  • imajo strokovno usposobljeno osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov,
  • imajo v lasti ali najemu vsaj eno v Republiki Sloveniji registrirano motorno vozilo za posamezno vrsto prevozov,
  • imajo poravnane davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost,
  • izpolnjujejo pogoje glede sedeža podjetja (poslovni prostori, oprema, shranjevanje dokumentacije…)

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Vam je bila licenca podeljena pred 6. 8. 2020?

Vsa transportna podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred 6. 8. 2020, so se dolžna uskladiti z novimi pogoji najkasneje do 23. 11. 2020.

Nova pravila se nanašajo na izpolnjevanje pogoja glede sedeža podjetja ter števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih v podjetju.

Dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji

Licenca Skupnosti – zahteve glede sedeža podjetja

Vsako transportno podjetje, ki želi pridobiti oziroma ohraniti licenco Skupnosti mora imeti v Republiki Sloveniji na sedežu podjetja ali podružnice v lasti ali najemu najmanj en prostor ustrezne velikosti. Minimalna potrebna velikost prostora se določa glede na število vozil z licenco s katerimi podjetje razpolaga.

Podjetje v teh prostorih hrani poslovno dokumentacijo, zlasti vse računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitka ter druge dokumente, povezane z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev licence Skupnosti.

V poslovnih prostorih mora podjetje imeti tudi ustrezno opremo, in sicer osnovno komunikacijsko opremo in pisarniško opremo.

Na vidnem mestu mora podjetje imeti objavljene tudi uradne ure. Uradne ure se določijo v delovnih dneh med 7. in 17. uro v trajanju najmanj 6 ur dnevno.

PETI PROTIOKORONSKI PAKET

Licenca Skupnosti – le če imate dovolj zaposlenih!

Podjetja z licenco Skupnosti morajo izpolnjevati tudi pogoje glede števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih v podjetju.

Minimalno potrebno število zaposlenih voznikov je določeno glede na število vozil glede na licenca skupnosti  s katerimi podjetje razpolaga. Tako mora npr. podjetje z do dvema voziloma imeti vsaj enega zaposlenega voznika, podjetje z do štirimi vozili vsaj dva zaposlena voznika itd.

Podjetja, ki imajo pet ali več vozil, morajo imeti tudi ustrezno število ostalih zaposlenih v podjetju, ki niso vozniki. Tako mora npr. podjetje s 5-10 vozili imeti vsaj enega ostalega zaposlenega,  podjetje z 11-20 vozili vsaj dva ostala zaposlena itd.

Pravni nasvet

Prisotnost v podjetju v času uradnih ur

V času uradnih ur podjetja mora biti v prostorih podjetja prisotna najmanj ena zaposlena oseba. Če podjetje ne razpolaga z več kot 5 vozili, pa morata biti upravljavec prevoza ali direktor telefonsko dosegljiva v času uradnih ur in v primeru nadzora priti na sedež podjetja v roku, ki ga določi nadzorni organ.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja