Go to Top

Prevozi – spremembe glede upravljalcev prevozov!

Prevozi v cestnem prometu bodo od 23.11.2019 v določenih segmentih urejeni na drugače. Državni zbor je 29.10.2019 sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G). Spremembe zakona med drugim bistveno vplivajo na pogoje za pridobitev licenc za opravljanje prevozov, in sicer na področje upravljavcev prevozov. ZPCP-2G je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne 8.11.2019 in začne veljati petnajsti dan po objavi. Pravniki Data d.o.o. svetujejo podjetjem, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika, da ne ignorirajo spremembe ZPCP in preverijo nove pogoje! O slednjih bomo spregovorili tudi na 12. Dnevih podjetništva 2019! Prijavite se lahko TUKAJ.

Kakšen je strošek bruto oziroma neto plače, ki jo nameravate ponuditi prevozniku pa preverite na spodnji povezavi.

Informativni izračun plače

Prevozi zahtevajo ustrezne licence

ZPCP-2G določa, da upravljavec prevoza pomeni fizično osebo, zaposleno v podjetju, ali, če je to podjetje fizična oseba, to isto osebo ali, če je tako določeno, drugo fizično osebo, imenovano s pogodbo, ki dejansko in trajno vodi prevozne dejavnosti tega podjetja. Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu se pridobi z licenco Skupnosti. Licenca Skupnosti velja tudi za podjetja, ki se ukvarjajo s prevozi v notranjem cestnem prometu. Domača pravna oseba in domača fizična oseba pridobita licenco.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Prevozi v cestnem prometu – Kdo je lahko upravljavec prevoza?

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

ZPCP-2G je v slovenski pravni red med drugim prenesel Uredbo 1071/2009/ES o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (Uredba). Iz Uredbe izhaja da mora podjetje za pridobitev licence za opravljanje registrirane dejavnosti in zakonito opravljanje te dejavnosti (t.j. prevozi), imeti ustrezno strokovno usposobljenost. Usposobljenost se dokazuje s pridobljenim Spričevalom o strokovni usposobljenosti za opravljanje prevozov blaga v cestnem prometu.

Prevozi z notranjim ali zunanjim upravljalcem?

Podjetje, katerega dejavnost so prevozi v cestnem tovornem prometu, mora za upravljavca prevoza imenovati vsaj eno fizično osebo, ki:

 1. izpolnjuje pogoj strokovne usposobljenosti,
 2. dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja in
 3. ima resnično povezavo s podjetjem ter prebiva v državi članici EU (notranji upravljavec prevoza).

Iz Uredbe izhaja tudi, da lahko podjetje, ki se ukvarja s prevozi v cestnem tovornem prometu, izpolni zahtevo ustrezne strokovne usposobljenosti tudi s sklenitvijo Pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem, ki ima imenovanega upravljavca prevozov (zunanji upravljavec prevoza).

Pravni nasvet

Kakšne so novosti glede upravljavca prevoza?

Do novele ZPCP-2G je veljalo, da podjetje, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika, imenuje za upravljavca prevoza vsaj eno fizično osebo, ki:

 1. dejansko in neprekinjeno vodi prevozno dejavnost podjetja,
 2. ima resnično povezavo s podjetjem (njegov uslužbenec, direktor, lastnik delničar ali samostojni podjetnik) ter
 3. prebiva v državi članici EU.

Novosti za pridobitev licence Skupnosti?

S spremembo ZPCP-2G je za pridobitev licence Skupnosti oseba lahko upravljavec prevoza samo v enem podjetju in mora biti zaposlena za poln delovni čas. To ne velja za osebe, ki so v podjetju več kot 50 odstotni lastniki.

Če ima podjetje namesto upravljavca prevozov imenovano fizično osebo, ki opravlja naloge upravljavca prevozov (pogodbeni upravljavec prevoza), veljajo naslednji pogoji:

 1. ta oseba je lahko namesto upravljavca prevozov upravljavec samo v enem podjetju;
 2. podjetje ne sme imeti skupno več kot pet vozil;
 3. ta fizična oseba ni že upravljavec prevoza v drugem podjetju;

Z novelo ZPCP-2G so določeni tudi dodatni pogoji za pridobitev licence Skupnosti:

 1. Podjetje mora imeti za poln delovni čas zaposleno določeno število voznikov in drugih zaposlenih (npr. administracija, mehaniki, disponenti) v sorazmerju s številom vozil, za katera je izdan izvod licence.
 2. V času uradnih ur, ki jih določi prevoznik in priglasi pri izdajatelju licence, mora biti določeno število zaposlenih prisotnih na sedežu podjetja ali v drugih prostorih, iz katerih se vodi dejavnost podjetja v Republiki Sloveniji.
 3. Podjetje mora imeti na razpolago ustrezne prostore.

Podjetja, ki imajo veljavno licenco Skupnosti za prevoz blaga ali potnikov, bodo morala nove pogoje izpolniti v enem letu od uveljavitve tega zakona.

Novosti glede upravljalcev prevozov bomo kot pomembno novost povezano s prevozi predstavili tudi na 12. Dnevih podjetništva. Prijave že zbiramo!

12. Dnevi podjetništva 2019

Potrebujete pravni nasvet v zvezi s prevozi? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja