Go to Top

Imate vse potrebne licence in dovolilnice za opravljanje dejavnosti prevozov blaga?

Zakon o prevozih v cestnem prometu med drugim določa pogoje in način opravljanja prevozov blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.

Fizična ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki želi opravljati dejavnost prevozov blaga v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu, mora pridobiti licenco. V kolikor nima licence je lahko kaznovana za prekršek z globo od 4.000 do 8.000 eurov.

licence in dovolilnice za opravljanje dejavnosti prevozov blaga

Vloga za pridobitev licence se lahko vloži na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ali Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Obe imata namreč javno pooblastilo za izdajanje licenc. Slednji pa tudi delita potrebne dovolilnice domačim prevoznikom, sta t.i. »delivec«.

Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu določa dokumente, ki morajo biti v času vožnje v vozilu.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Obstajata dve vrsti licenc:

  1. Licenca: je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu.
  2. Licenca Skupnosti: je dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu. Ta velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu.

Izračun dnevnice

Licence ni treba pridobiti za prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg.

V podjetju Data d.o.o. lahko preverite katere pogoje morate izpolnjevati za pridobitev licence oz. dovolilnice.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Dovolilnice za mednarodni prevoz stvari:

Dovolilnica je javna listina, s katero se dovoljuje pristop:

  • vozilu, registriranemu zunaj Republike Slovenije, na ceste v Republiki Sloveniji in vožnja po njih,
  • vozilu, registriranemu v Republiki Sloveniji, pristop na ceste v državi, katere organ je izdal dovolilnico, in vožnja po njih.

Opravljanje dejavnosti prevozov blaga - ali imate vse potrebne licence in dovolilnice?Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni prevoz v posameznih državah dovoljen samo na njihovi podlagi.

Dovolilnica CEMT je večstranska dovolilnica, ki jo izda Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT) za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo:

  • prevozniki s sedežem v državi članici CEMT,
  • kadar se prevozi opravljajo med državami članicami CEMT ali
  • tranzitno čez ozemlje ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni od držav članic CEMT.

V kolikor se odločite pridobiti licenco pri eni izmed izdajateljev licenc, torej pri OZS ali GZS, morate za izdajo dovolilnice, vložiti vlogo (obvezen žig) pri tisti instituciji, ki vam je izdala licenco. V vlogi za izdajo dovolilnice je potrebno točno navesti, kje se bo opravljal prevoz.

Informativni izračun plače

CEMT dovolilnic je neveljavna v kolikor na njej niso vpisani potrebni podatki (ime in poln naslov prevoznika, ki dovolilnico uporablja; žig in podpis organa, ki je dovolilnico izdal; datum začetka in prenehanja veljavnosti dovolilnice; datum izdaje dovolilnice).

Ko je dovolilnica dodeljena s strani pristojnega organa, jo je potrebno osebno prevzeti.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja